Vil du reise et år til utlandet med Rotary?

EGEN ERFARING: Livia Costa Kramer i Ås Rotaryklubb kom selv fra Brasil til Nesbyen på utveksling. Tre og et halvt år senere kom hun tilbake til Norge for godt.FOTO: STIG PERSSON

EGEN ERFARING: Livia Costa Kramer i Ås Rotaryklubb kom selv fra Brasil til Nesbyen på utveksling. Tre og et halvt år senere kom hun tilbake til Norge for godt.FOTO: STIG PERSSON

Artikkelen er over 3 år gammel

Ås Rotaryklubb har et spennende tilbud til en ungdom i alderen 16-18 år.

DEL

ÅS: Klubben har bestemt seg for å bli med på internasjonal ungdomsutveksling igjen.

– Jeg har vært med i Ås Rotaryklubb i fire års tid. Det er klubbene selv som bestemmer om de ønsker å sponse et slikt program. Jeg har hørt at Ås hadde utvekslingsstudent for mange år siden, og nå har vi lyst til å gjøre det på nytt, sier Livia Costa Kramer.

Hun har selv bakgrunn som utvekslingsstudent gjennom Rotary, fra Brasil til Norge.

– Jeg var i Nesbyen. Jeg kom tilbake tre og et halvt år senere. Det er 14 år siden nå, forteller hun.

– Et fint program

Hun har tatt kontakt med Ås videregående skole, som har lagt ut informasjon på siden sin.

– Vi synes det er et fint program. Du får sjansen til å bli kjent med en annen kultur og få flere nye venner, sier Livia Costa Kramer.

Rotarys ungdomsutveksling er trygg. Den lokale klubben vil passe på at studenten trives med vertsfamilien og skolen hun eller han skal gå på. Studenten vil få en fast kontaktperson under hele oppholdet.

Går på videregående

Ungdomsutvekslingen er for deg som er 16-18 år, som går i 1. eller 2. klasse på videregående skole, er sosial og utadvendt og er blant klassens beste tredjedel.

Rotary har et nettverk som sørger for at studentene til enhver tid har noen som kan hjelpe dem, og de får egen rådgiver. Økonomisk er det gunstig fordi det er gratis å bo hos vertsfamiliene. Det betales heller ikke for egen rådgiver.

Studentene må selv betale reisen frem og tilbake. Mottakende klubb gir studentene månedspenger, men studentene bør regne med litt supplering av egne midler til å dekke eventuelle reiser og annet i løpet av året.

I løpet av oppholdet vil studenten fra Ås bo hos tre vertsfamilier som er kvalitetssikret av Rotary. Men studenten kan gå på samme skole hele tiden. Oppholdet hos vertsfamiliene er gratis. Studentene er som et familiemedlem, med samme rettigheter og plikter som de øvrige familiemedlemmene.

Hit kan du dra

Hvor vil du dra? Rotary har ungdomsutveksling med Australia, New Zealand, Brasil, Argentina, Mexico, Ecuador, Colombia, USA, Canada, Sør-Afrika, Japan, Taiwan, Thailand, Filippinene, Frankrike, Tyskland, Belgia, Sveits, Østerrike, Tsjekkia, Ungarn og Portugal. Studenten reiser ut i juli/august. Oppholdet varer 11 måneder.

Forventninger

Rotary forventer at studenten tar skolen på alvor og forholder seg til Rotarys regler og de regler som gjelder dit de kommer.

Studenten må være motivert for oppholdet ut fra premissene i Rotarys intensjoner, det vil si at han eller hun er motivert for å ta til seg landets kultur og levemåte og er interessert i å lære mest mulig om det som foregår der. Det forventes at studenten fra Ås holder foredrag i vertsklubben i landet vedkommende kommer til, og at han eller hun holder foredrag i sponsorklubben, altså Ås Rotaryklubb, når studenten er hjemme igjen.

Rotary forventer naturligvis at studenten er positiv og utadvendt og er en god ambassadør for Norge og Rotary under oppholdet.

– Søknadsfristen er allerede 1. november, sier Livia Costa Kramer. Så velger klubben en av søkerne i midten av desember. Du tar kontakt på livia.costa.kramer@gmail.com.

Artikkeltags