Ås-utbygging med kvaliteter

Av
DEL

MeningerOnsdag 23. oktober fatter Ås kommunestyret et av historiens viktigste vedtak. Da behandles reguleringsplan for Ås sentrum, som legger opp til massiv boligutbygging fra Myrveien i nord til Moer i sør. Dette vil forandre stedet for alltid.

Ås SV er opptatt av tre ting ved all utbygging; kvalitet, kvalitet og kvalitet: Kvalitet for de som skal bo, vokse opp og virke innenfor utbyggingsområdet. Kvalitet i forhold til omkringliggende landskap og eldre bebyggelse. Kvalitet i forhold til Ås: Hvordan bidrar prosjektet til at Ås blir et bedre sted?

SV har valgt å følge rådmannens faglige råd om bebyggelsen. Det politiske flertall har så langt stadig økt høyder og byggevolumer. Vi har en viss sans for argumentet om at når man først tar i bruk knappe arealer – så må det bygges mye. Men vi mener det vil bli ekstremt vanskelig å få til noe bra med den foreslåtte massive utbyggingen; innenfor hvert prosjekt, for nabolaget og for Ås.

Vi håper at flertallet ikke har latt seg påvirke av eiendomsutviklernes lobbyvirksomhet. Så langt har dette bare gått på «høyere og mer» av salgbart byggevolum. Ingen utbyggere har argumentert troverdig med kvaliteter de eventuelt ønsker å skape.

I samme møte som innstillingen om Ås sentrum ble gjort, behandlet hovedutvalget reguleringsplan for Solberg øst. Det kan stå som eksempel på hva vi kan frykte også i Ås sentrum: utbygger presser maksimalt inn av byggevolum og høyder i form av identitetsløse «lego-hus» (Det er visst bare slike boliger norske arkitekter for tiden kan få til). Jeg kan ikke se at noen av de tre kvalitetene er vettugt ivaretatt. Solbergplanen legger opp til et pregløst ikke-sted nesten uten felles arenaer.

Planprosesser er til for å skape tillit og kvaliteter i det som skal komme. Når detaljplanlegging i stor grad overlates utbyggerinteressen sliter man med tilliten. Bedre blir det ikke når utbyggere presser tetthet og høyder, og svært ofte driver med fusk og fanteri når planer skal beskrives og illustreres.

Ås har et lokalt boligbehov knyttet til egen vekst og flytting av veterinærmiljøene. Over noen ti-år vil nok halvparten av de 1000 ansatte, som for NMBU i dag, bosette seg i nærmiljøet. Men sentrumsplanen for Ås følger opp Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som forutsetter en gigantisk befolkningsvekst i Oslo-området, som Ås skal ta en andel av. Disse prognosene var basert på feil tall i utgangspunktet, og utviklingen har blitt annerledes siden. Men fortsatt legges denne veksten til grunn nærmest som en naturlov, som om politisk styring ikke er mulig når det gjelder befolkningsvekst og sentralisering.

Uansett kommunestyrets vedtak onsdag, vil være viktig å ha is i magen framover. Ås har verken behov for- eller nytte av en forhastet stor utbygging. Vi må ta oss tid til å sikre kvaliteter, og vi kan først slippe til de gode utbyggingsprosjektene når kommunens økonomi tåler dette og tilbud til idrett, kultur, skole og sosiale tjenester mv. er etablert.

Fylkets pålegg om å omgjøre Ås til en soveby for Oslo er begrunnet i Ås som kollektivknutepunkt. Ingen ting tyder på at tilbudet vil nå et «knutepunktsnivå» på lang tid. Vi kan ikke slippe på oss utbygging før også dette er på plass.

Håvard Steinsholt, Ås SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags