Gå til sidens hovedinnhold

Begrunnelsen for navneforslaget

Artikkelen er over 10 år gammel

Sekretariatet for fellesstyret begrunner forslaget til navnet "Universitetet for livsvitenskap" slik:

"Sekretariatet har lagt vekt på at det er størst mulig overenstemmelse mellom den norske og den engelske betegnelsen. Vektleggingen av det nye universitetets internasjonale rolle er av stor betydning for anbefalingen. ”Life sciences” synes å vær et godt innarbeidet begrep i det internasjonale kunnskapsamfunnet. UMBs ansatte og studenter har ikke rapportert om vanskeligheter med å bruke ”Norwegian University of Life Sciences” i utlandet.

Tematiske navn som korresponderer med ”Norwegian University of Life Sciences” er svært få. De aktuelle er biovitenskap eller livsvitenskap. Fellesstyrets ønske om å gi det nye universitetet et nytt navn, tilsier at biovitenskap dermed ikke blir foretrukket.

I nasjonal sammenheng er det en viss reservasjon mot å bruke begrepet livsvitenskap, mens det internasjonalt er akseptert. Universitetet i Oslo benytter fra 2010 begrepet livsvitenskap for den store satsingen som nå finner sted i Gaustadbekkdalen. Livsvitenskap som begrep og betegnelse vil antagelig raskt kunne innarbeides også i norsk forsknings- og utdanningsverden. Den økende interesse og oppslutning om livsvitenskapene tyder på det.

Ved å velge livsvitenskap kan samfunnsvitenskapelige/økonomiske og teknologiske fagenheter bli oppfattet som mindre sentrale enn andre. Dette ble også fremhevet da NLH fikk navnet UMB. Vektleggingen av universitetets bredde i faglig sammenheng er imidlertid vikitg både for livsvitenskapene og for fagenehetens vekstmuligheter."