ÅS: – Det har gått altfor lang tid siden kommunestyret vedtok at Åslund skulle selges, og jeg tror ikke vi får solgt i år heller, i alle fall ikke til den prisen vi kunne ha fått før finanskrisen slo til for fullt, sier Arne Hillestad (Frp).
Siden Ås kommune tok i bruk det nye sykehjemmet på Moer i midten av januar, har Åslund stått tomt. Kommunestyret har vedtatt at sykehjemmet skal selges med det formålet at det gjøres om til boliger. Omregulering ble satt i gang, men stanset da det meldte seg interessenter seg som ville fortsette å bruke bygget til institusjon. Det siste nå er at det kan bli leiligheter likevel.

Egenkapital.

Da Ås kommune bygde nytt sykehjem på Moer, skulle pengene man fikk fra salget av Åslund, brukes som egenkapital. Da salget ble annonsert, var prisantydningen 55 millioner kroner. Det meldte seg flere interessenter og visninger ble holdt. I påvente av at salgssummen skal fylle opp en slunken kommunekasse, må Ås kommune betale renter på et tilsvarende stort lån.
– Vi politikere kunne ha presset mer på, og jeg kommer til å spørre om salget hver gang det er snakk om penger og budsjett i formannskapet, sier Hillestad.
Han betrakter den store bygningen og slår fast at her kan det bli ganske fint å bo.
– Men blir det stående for lenge tomt, så kan mye bli ødelagt og prisen dermed dårligere. Her må det skje noe snart, sier Hillestad, som gjerne påtar seg rollen som byggeleder.

Flere salgsprosjekt

. I tillegg til Åslund har Ås kommune lagt opp til salg av et område på Dyster-Eldor, kommunale boliger og brannstasjonen.
– Hadde vi solgt alt i år, hadde vi hatt 116 millioner kroner til å nedbetale gjeld med. Da kunne vi virkelig ha sittet på den grønne gren, sier Hillestad.
Han mener regelverket har vært tolket feil i forbindelse med salgsprosessen av Åslund, og det lider kommunen av i dag.
– Jeg mener kommunen kunne ha annonsert Åslund til salgs uten å gå gjennom megler. Det er feil bruk av regelverket og har tatt tid, sier han.