Denne tanken gir håp for Årungen

GRAVES NED: En glassfibertank på snaut 4 kubikkmeter kan graves ned. Rensetanken tar hånd om det såkalte gråvannet, vann fra dusj og vask. Når man ikke blander gråvann med svartvann (som er kloakken) blir rensingen i etterkant mye enklere.

GRAVES NED: En glassfibertank på snaut 4 kubikkmeter kan graves ned. Rensetanken tar hånd om det såkalte gråvannet, vann fra dusj og vask. Når man ikke blander gråvann med svartvann (som er kloakken) blir rensingen i etterkant mye enklere.

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Med renseanlegget utviklet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) blir det mulig å rense vaskevannet "hjemme" før det kan slippes rett ut i hagen. Kombinert med et vakuumklosett vil utslippene fra hytter være redusert til et minimum.

DEL

Skal vannet i Årungen få badevannskvalitet, kan et slikt opplegg for rensing av avløpsvannet være et godt alternativ både teknisk og økonomisk. Rimelig, enkel installering og god renseeffekt er resultatet av flere års utviklingsarbeid som stipendiatene Arve Heistad og Andreas Flø ved Institutt for matematiske realfag og teknologi står bak.

Kildesortering av vannet

Avløp fra hus og hytter består av to "typer" vann. Den ene typen kommer fra toalettet og kalles svartvann eller på godt norsk - kloakk. Den andre er fra dusj og vask og benevnes gråvann. I vanlige avløpsanlegg blandes disse to vannkvalitetene i boligen før vannet sendes til et stort sentralrenseanlegg langt av sted. Holder man svartvann og gråvann atskilt, er rensingen i etterkant mye enklere. Og det benytter Heistad i sitt renseanlegg.

En rensetank i hagen

Rensanlegget tar hånd om gråvannet. Anlegget består av en glassfibertank på snaut 4 kubikkmeter som kan graves ned i hagen. Tanken er delt inn i kamre med forskjellige funksjoner. Avløpsvannet sirkulerer og renner ut av tanken med en vannkvalitet som ikke står mye tilbake for det vi finner i skog og mark.
Det inngår ingen "skumle" kjemikalier i renseanlegget, men kun brent leire (Leca) og de samme mikroorganismene som vi finner i jord. Ved å la vannet sirkulere rundt klarer organismene å ta hånd om både næringsstoffer, organisk stoff og eventuelle sykdomsfremkallende organismer. Opp mot 98% av det organiske materialet blir brutt ned og fjernet fra vannet.

Fosfor – venn og fiende

Blant de store miljøkampanjene på 1970-tallet, finner vi kampen mot fosforutslipp i vann og vassdrag. Fosfor er ikke giftig, tvert i mot, det er et næringsstoff som er svært viktig for alle levende organismer. Fosfor i vannet har gjødslingseffekt. Sammen med god vanntemperatur gir det en uønsket oppblomstring av alger som i sin tur kan gjøre vannet giftig for mennesker. Derfor brukes blant annet fosfor som mål på hvor rent vannet er.
Heistad har gjort en enkel sammenlikning mellom ulike typer avløpsløsninger for spredt bebyggelse. Utfordringen er å hindre ukontrollerte lekkasjer.
- Som eksempel bruker vi et felt på 100 hus. Avløpsvannet skal renses lokalt for alle husene. Med et såkalt minirenseanlegg med kjemisk felling vil utslippene av fosfor være rundt 28 kg per år, med et filterbasert anlegg 15 kg per år og med en løsning med kildesortert avløpsvann kan vi komme helt ned i 6 kg per år, forteller Heistad, og fortsetter:.
- I en vanlig avløpsnett hvor avløpsvannet føres til et sentralt renseanlegg, lekker vann både ut og inn i ledningsnettet. Disse anleggene er også utsatt for driftstans, overbelastning ved mye nedbør, vedlikehold på rørgatene, forhold som fører til uønskede utslipp. Undersøkelser viser at tap fra avløpsnett i enkelte områder kan utgjøre mer enn utslippet fra renseanlegget i enden av systemet sier Heistad.

Enkelt, lett tilgjengelig og rimelig

For Heistad har det vært viktig å utvikle et renseanlegg som kan godkjennes av myndighetene, er enkelt i bruk og som er like billig eller rimeligere enn andre løsninger. Og det må være like lett tilgjengelig som alt annet utstyr som vann- og avløpssektoren bruker. I dag oppfyller renseanlegget fra UMB alle disse kravene. Renseanlegget produseres av selskapet Ecomotive AS. Selskapet eies av UMB og Jets AS, som er en stor leverandør av blant annet vakuumtoaletter.

Hva med svartvannet?

Med et vakuumtoalett kan man la svartvannet gå til en tett kloakktank i hagen. Med vakuumtoalett blir vannmengdene så små at man kan basere seg på tømming av tanken en gang i året. Men Heistad ser muligheter for å kunne utvikle løsninger som gjør det mulig å behandle vannfasen i svartvannet sammen med gråvannet. Klarer han det, blir behovet for slamtømming redusert betydelig.

Artikkeltags