Hunden Echo (4) hjelper barn å mestre skolehverdagen

Echo er blant hundene som hjelper barn med lærevansker og dysleksi. Dyrebar Omsorg i Ås samarbeider med Dysleksi Norge i Lesehundprosjektet.