I dag står Ås-barn mellom 10 og 13 år uten et fritidstilbud etter skolen. Det vil Elisabeth (30) gjøre noe med

Av

– Vi ønsker vi å opprette et tilbud, slik at barna i denne aldersgruppen får et oppholdssted med fokus på fellesskap og inkludering, sier Elisabeth Nielsen (30).