ÅS: 66,7 prosent – akkurat to tredjedeler – av velgerne i Ås har stemt nei til en sammenslåing av kommunene i Follo-regionen. De vil at Ås skal fortsette som egen kommune.

32 prosent stemte for sammenslåing, mens 1,3 prosent stemte blankt.

– Jeg synes vi har fått et tydelig svar fra innbyggerne våre. Vi hadde et mål om valgdeltagelse på 50 prosent, sier Ås-ordfører Ola Nordal (Ap) til ØB.no.

Valgdeltagelsen var på 52 prosent. I kommunevalget i høst var den på 59,7 prosent.

Det endelige resultatet publiseres etter et møte i valgstyret mandag ettermiddag, men de foreløpige tallene, som det vil avvike svært lite fra, er disse:

Fortsetter alene 5075 stemmer 66,7 prosent
Slår seg sammen 2437 stemmer 32,0 prosent
Blankt 101 stemmer 1,3 prosent

– Resultatet er så godt som komplett. Det er noen få stemmer som skal opp i valgstyret i morgen, forteller Nordal.

Går mot vedtak mot sammenslåing

– Det blir nok dette kommunestyret vedtar, sier Nordal.

Aps kommunestyregruppe har ikke vært bestemte på om de skal følge folkets råd eller ikke. Det vil komme an på valgdeltagelsen, har de uttalt. Den diskusjonen er nå død, mener Nordal.

– Dette er et så tydelig hint at det ikke blir noen diskusjon.

Avstemningen har kun vært rådgivende. Kommunestyret vedtar saken 20. juni.

Les mer om kommunereformen og folkeavstemninger:

Dermed er det kun Venstre og Høyre som er klart for sammenslåing av partiene i kommuenstyret. De har ikke flertall.

Ordføreren har tydelig signalisert at han er for at Ås skal bestå som kommune, selv om han også ser flere argumenter for en ny kommunestruktur. De siste dagene har han vært mest opptatt av å få opp valgdeltagelsen.

Veien videre

Fylkesmannen skal komme med sin anbefaling overfor Stortinget. Nordal tror reformen, i hvert fall i Follo, ikke får gjennomslag.

Forhåndsstemmene i Nesodden viser et tydelig nei. Avstemningen i Ski viser et knapt flertall for sammenslåing.

I Enebakk er det også et klart flertall mot sammenslåing. De endelige resultatene viser 78–20 for at de skal bestå som egen kommune.

– Jeg tror dette prosjektet er på sviktende grunn, hevder Nordal.

I Frogn viser resultatene et tydelig nei fra innbyggerne.

70 prosent har stemt mot sammenslåing. Valgdeltagelsen var på 33 prosent.

– Jeg hadde selvfølgelig håpet på en større valgdeltagelse enn de 33 prosentene vi så langt kan notere  - men slik er det, sier ordfører Odd Haktor Slåke (H) til Frogn kommunes hjemmeside.

ØB oppdaterer saken!