Skolebarn i Ås streiket for klimaet

Fredag deltok flere hundre i klimastreik og demonstrasjon i Ås, mange av dem var skolebarn.