ÅS: Fra 1 januar 2014 er kommunene i Norge pliktige til å foreta målinger av radonnivået i alle kommunale utleieboliger.

Charlotte Tobiassen bor på Rustadtorget og har gjentatte ganger klaget på det hun mistenker er høyt radonnivå i leiligheten hun leier av Ås kommune.

Fredag fikk hun satt opp tre måleapparater fra kommunen, som skal stå i leiligheten i to uker.

Lyser rødt

Når Ås Avis er på besøk lyser den røde lampen som indikerer nivå over grensen flere ganger, og målinger viser opp mot 693 bequerel, syv ganger den anbefalte grenseverdien for tiltak.

Tobiassen vil ikke bo der mens målingene pågår og flyttet tirdag inn hos venner i Oslo.

– Kommunen har vært motvillig til å gjøre noen tiltak. De kunne satt opp vifter som kan blåse ut luft og trekke inn frisk luft. Jeg gjør ikke dette bare for meg selv. I naboleiligheten bor en familie med barn, sier hun.

Hun sier hun har kastet opp inne i leiligheten og hun har vært i kontakt med leger som sier det kan ha sammenheng med høyt radonnivå.

- Jeg opplever å ikke bli tatt på alvor av kommunen, sier hun.

Les også: 300 nordmenn dør av radongass hvert år

Har ikke gjort tiltak

– Siden reglene for kommunalt ansvar for radonmålinger er så nye, har ikke Ås kommune gjort noen tiltak i kommunens utleieboliger, sier Jens Hansen, leder i vedlikeholdsavdelingen i Ås kommune. Han forteller at det er gjort radontiltak i andre bygg, hvor målingene har vært høye, som Vinterbro barnehage, Rustad skole og Sjøskogen skole.

–  Jeg vet ikke hvorfor kommunen ikke har målt leiligheten hennes i fjor da vi startet med målinger av utleieboliger. Det har med ressurser og stor boligmasse å gjøre.

– Gode målinger

Hansen sier at jo lenger måleutstyret står målestedet, jo riktigere bilde får man.

– 1-2 ukers måling på det rette tidspunktet gir en god indikasjon. Det utstyret vi sender ut mener vi gir gode målinger. Men dette er vanskelig, siden radonnivået kan variere fra år til år.

Han sier målingene er ressurskrevende.

– Det kan være vanskelig å få tilgang på boligene. Mange leies av mennesker med redusert boevne. Men vi tar dette problemet på alvor, sier Hansen.

Han sier at dersom målingene viser at det er for høyt radonnivå i leiligheten til Tobiassen, vil det bli satt i gang tiltak.

- Ikke bra nok

Målingene Ås kommune foretar i leiligheten til Charlotte Tobiassen er ikke gode nok til å vise det reelle radonnivået, sier rådgiver Maria Larsson i Statens strålevern.

– Radonmålinger skal skje over minst to måneder i vinterhalvåret, sier Larsson. På bakgrunn av måleverdien  regner man så ut en årsmiddelverdi. Målinger som gjøres over så kort periode som to uker er for usikre til å si noe om årsmiddelverdien, sier Larsson.

I november 2013 offentliggjorde statens strålevern en prosedyre reglene for måling av utleieboliger i kommunene.

Målingene skal skje i perioden fra midten av oktober til midten av april.  

Kommunen og andre utleiere plikter å måle alle utleieboliger som ligger minimum opp til tredje etasje nivå.

Ingen oversikt

– Mange utleiere er flinke til å følge opp dette, men vi har ingen totaloversikt på området. Vi er i gang med å etablere en tilsynsordning, i samarbeid med kommunene.

Et digitalt apparat, som kvinnen har, beregner en snitt verdi. Man kan også bruke en sporfilm hvor man ikke ser målingene underveis.

– Vi vet at eksponering av  radon fører til økt risiko for lungekreft. Risikoøkningen er også avhengig av over hvor lang tid man eksponeres.

– En årsmiddelverdi på 700 becquerel per kubikkmeter er over grensene og altfor høyt å bo i over lang tid. Over kort tid, derimot, er risikoøkningen liten. Det som er viktig, er å gjøre en langtidsmåling og vurdere tiltak ut fra den.

Undersøkt i 2003

Det finnes radon over alt i Norge. Dette er geologisk betinget og henger sammen med forekomsten av uran.

5 prosent av bygningene i Ås ble undersøkt for radonnivå i 2003. Da fant man en årsmiddelverdi på 96, altså rett under tiltaksgrensen. Noen områder hadde høyere verdier, bl.a. Togrenda og Solberg.

Klikk deg tilbake til forsiden av ØB.no her