SOLBERG: FAU ved Solberg skole har bedt Fylkesmannen om lovlighetskontroll av vedtaket om å flytte klasser fra Solberg til Nordby.

I Handlingsprogrammet for 2016–2019 ble det vedtatt at det ikke skal settes opp moduler ved Solberg skole, men at syvende- og kanskje også sjette trinn flyttes til Nordby skole neste skoleår.

Foreldre er kritiske til at elever flyttes til Nordby 

Dette reagerer FAU på og har bedt Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll av vedtaket.

- Hele lokalsamfunnet blir påvirket

– Vi som foreldre har ikke blitt gitt noen muligheter til å uttale oss om dette i forkant. Partiene har heller ikke tatt kontakt med skolene det gjelder. Å flytte hele skoleklasser over til en skole i nabogrenda vil påvirke hele lokalsamfunnet vårt fundamentalt. Ikke bare de som nå er vedtatt overflyttet. En så stor endring i våre barns liv mener vi at vi har rett til å uttale oss om før det blir stemt igjennom som et vedtak. Vi er bekymret for at avgjørelsen har blitt tatt på et for dårlig grunnlag, skriver Therese Talmo-Rønn i Solberg FAU i brevet til Fylkesmannen.