– Vi må stille strengere krav til utbyggerne enn tidligere

Politikerne i Ås signaliserer strengere krav til reguleringsplanene for det nye EUROPAN-kvartalet.