ÅS: Det er vanskelig for hver enkelt skole å kunne gi elevene et godt tilbud i realfag, der de kan gjøre aktuelle forsøk og eksperimentere i praksis. En mulighet er å legge til rette for lokale senter, som kan benyttes av mange.  Med støtte fra Kunnskapsdepartementet, kan Vitenparken i Ås komme i gang med et pedagogisk tilbud knyttet opp mot læreplanen neste år.

Venstre la mandag frem sitt alternative statsbudsjett. Ett av forslagene er 5 millioner kroner til Vitenparken Campus Ås over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2016.

– Det handler om grunnfinansiering for drift av et pedagogisk skoletilbud. Derfor er Venstre opptatt av at Vitenparken skal komme med på Kunnskapsdepartementets budsjett og være sikret årlig statlig støtte til drift av et vitensentertilbud, sier Solveig Schytz.

Vitenparkens formål er å utvikle et grønt viten- og opplevelsessenter der du skal kunne oppleve fremtidens grønne løsninger.

Realfagslærer Snorre Nordal ivrer for slike forsøksrom: Ønsker seg vitensenter

Opplevelse og læring

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelig opplevelses- og læringssentre for teknologi, naturvitenskap og matematikk der de besøkende kan lære ved eksperimenter.

– Skal vi utvikle et pedagogisk skoletilbud som vi håper å komme i gang med neste år, krever det en grunnfinansiering, sier adm.dir. Per Olav Skjervold ved Vitenparken.

Universitetet i Ås, NHO, Follo-kommunene har alle sendt Kunnskapsdepartementet en oppfordring om å inkludere Vitenparken i finansieringsordningen for regionale Vitensentre.

– Jeg er kjempeglad for forslaget fra Venstre. Dette er penger som er knyttet til det skoletilbudet som vi planlegger å bygge opp, sier Skjervold.

– Hvorfor støtter ikke Kunnskapsdepartementet Vitenparken i dag?

– Det er fordi det ikke finnes noen søknadsordning vi kan søke på.

Det er tredje gang Venstre fremmer forslaget. Denne gang håper de å bli hørt.

Her kan du lese hele saken om Ski-læreren Snorre Nordal, som har skrevet doktoravhandling ved NMBU om det han kaller åpenbaringsrom: Ski-læreren ser lyset og vil frelse verden