Ås har de fineste alleene i Follo

 Her er Kongeveien i Ås, fylkesvei 56, er kåret til en av Follos flotteste alleer. ALLE FOTO: STATENS VEGVESEN

Her er Kongeveien i Ås, fylkesvei 56, er kåret til en av Follos flotteste alleer. ALLE FOTO: STATENS VEGVESEN

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

ÅS: 290 alleer og trerekker langs europa-, riks- og fylkesveier er kartlagt og klassifisert. I en ny allérapport for Oslo og Akershus, som er utarbeidet av Statens vegvesen, kommer det frem at Ås har de fleste og de fineste alleene i Follo.

– Vi har registrert 15 alleer og trerekker i Ås. En av disse har fått toppkarakter og er dermed et eksempel på en svært flott allé, som har stor kulturhistorisk verdi og stor verdi for landskapet den står i, sier Nils-Erik Bogsrud, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Akershus, i en pressemelding.

Del på Facebook

Har du fine bilder av Follos alleer du vil dele med våre lesere? Send oss bilder på mail.

Samarbeid med UMB

Til sammen har 44 av alleene og trerekkene i Follo kommet med i rapporten. Alle 44 har det til felles at de består av minst fem trær av noenlunde samme størrelse, som står ved siden av hverandre på rekke langs en riks- eller fylkesvei. I en allé står trærne på begge sider av veien, mens en trerekke er trær på en side av veien.

Kartleggingen og klassifiseringen av alleene er en del av miljøarbeidet til vegvesenet. Arbeidet ble startet av miljøseksjonen i Vegdirektoratet og er et samarbeid mellom Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Det er fem studenter fra UMB som har stått for kartleggingen av alleene og trerekkene.

– UMB-studentene har gjort en uvurderlig innsats. Vi er avhengige av dyktige og ivrige medhjelpere når vi lager en så omfattende rapport som dette, sier Bogsrud.

Viktig for miljøet

Nils- Erik Bogsrud mener trær langs veien gjør trafikkopplevelsen rikere.

– Om våren og sommeren lager alleene en grønn og levende ramme rundt veiene våre, de er fargesprakende om høsten og på snørike vinterdager blir grenene hvite. Samlet sett gir trær langs veien små og store trafikanter en opplevelse av skjønnhet og natur som er svært verdifull, sier han.

Men avdelingsdirektøren understreker at trær langs veien ikke må gå på bekostning av trafikksikkerheten.

– Trær tett inn til veien representerer en betydelig trafikksikkerhetsrisiko ved påkjørsel. Som veimyndighet må vi derfor ha begge disse hensyn i hodet samtidig, slik at vi oppnår en fornuftig balanse mellom naturopplevelser og trafikksikkerhet for trafikantene, sier Bogsrud.

En med toppkarakter

Alleene og trerekkene er klassifisert fra A til D, der A-alleene er de med størst verdi for både kulturhistorie og landskap. Per i dag har en av alleene i Follo fått karakteren A. Det er den 1100 meter lange alleen langs Kongeveien i Ås. Den er også et av objektene i Nasjonal verneplan for veier, broer og veirelaterte kulturminner.

En annen trerekke som trekkes frem i rapporten er den som går langs Tverrveien på Sofiemyr i Oppegård. Den har fått karakteren B. Samme karakter er blitt gitt til trerekken som går langs Drøbakveien forbi UMB, og til den gamle bjørkealleen som går langs Holtveien i Kroer.

Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen mener det er gode sjanser for at det kan bli flere A- og B-alleer i Follo i fremtiden.

– Vi må huske at selv de flotteste og største alleene en gang har vært spinkle og nyplantet. Med riktig skjøtsel er det flere av de unge alleene som kan bli fine landemerker når trærne blir større og eldre, sier Bogsrud.

Artikkeltags