ÅS: Morken jobber ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i Ås, og forsker på hvordan vi best kan utnytte biogass.


– Storfe produserer mye biogass, og nå prøver vi å finne ut hvordan vi best kan utnytte denne, forteller han.

Vil utnytte metangass

Fordøyelsen til dyrene gjør at det slippes ut mye metan og CO2 gjennom gjødselen.


– Når vi lagrer denne gjødselen gir det en del metanutslipp. Vi jobber med å utnytte denne. På den måten forhindrer vi også utslipp av klimagasser, forklarer han.


Morken mener biogass kan erstatte olje i oljefyring, drive forbrenningsmotorer og brukes som drivstoff i kjøretøy.
– Man må bare finne den optimale måten å utnytte metan på, sier førsteamanuensen.

Optimistiske mål

I Norge har vi fem anlegg som produserer energi gjennom biogass.
– Vi samler driftserfaringer for å finne ut hva som er gode og dårlige løsninger, på den måten kan vi finne ut hvordan en skal drifte optimalt. Skal vi utnytte biogassen optimalt må vi opp i kanskje ett tusen anlegg, smiler forskeren.


Regjeringen har likevel satt et optimistisk mål. I 2020 skal 30 prosent av husdyrgjødselen i Norge gå til biogassproduksjon.
– Men kun gjødselen vil ikke gi så mye energi. I Norge bruker vi rundt 90 terrawattime i transportsektoren i året, bruker vi all gjødsel vil det gi rundt to terrawattimer, forteller Morken.


Imidlertid kan de blande inn annet avfall, blant annet matavfall og avfall fra industrien.
– Greier vi å utnytte alle ressursene kan vi komme opp i ti terrawattimer i året, uttaler han.

Trenger støtte

Teknologien er på plass.
– Det handler mest om politisk vilje. I dag lønner det seg ikke å drive med biogassproduksjon. For at vi skal nå slike mål må staten inn med virkemidler for å gjøre det lønnsomt, mener Morken.

Ved UMB forsker de kun på energien, de har ennå ikke bygget en reaktor for å utnytte den.
– Vi holder på å bygge en nå, og om ett til to år kan vi produsere strøm nok til å drive en traktor for eksempel. Men for å få mye energi trengs det kolossale masser, forteller Morken.


Statens Landbruksforvaltning har nå bevilget 677.000 kroner for å analysere klimanytte og økonomi knyttet til produksjon av biogass fra gjødsel og avfall. Sentralt i forskningen står UMB i Ås.