Gå til sidens hovedinnhold

Ås forsinker ikke E18!

Artikkelen er over 7 år gammel

Ås formannskap benyttet i møtet 5. november sin rett og plikt til å ivareta interessen til egne innbyggere. Formannskapet sa nei til veivesenets ønske om en blankofullmakt til på egen hånd å bestemme plassering av bomstasjoner og takster for ny E18.

Vegvesenets alternativer så langt antyder at det må betales bompenger for å kjøre på lokalveier i Ås, fordi vegvesenet tror disse vil bli belastet av bilister som vil unngå bommene på E18.

er det riktignok fare for at bompengene blir høye, fordi de få bilistene på E18 (ca. 10 000 pr. dag) må betale 52 prosent av kostnadene. Men lokalvegene – som Kroervegen – er et lite fristende alternativ.

I 2012 vedtok kommunestyret i Ås å ikke godkjenne strekningen Holstad–Vinterbro før en avlastningsvei Holstad–Vassum (5 km) ble utredet. Denne ville både kunne gi mindre trafikk gjennom Ås sentrum og bedre forholdene for trafikken mellom E18 øst og vestsiden av Oslofjorden.

Ås ble da beskyldt for å forsinke planleggingen i flere år, men forsinkelsen skyldtes at Samferdselsdepartementet påla vegvesenet en ekstern kvalitetssikring før de fikk fortsette.

I «oppklaringsmøtet» etter kommunestyrevedtaket i 2012 hevdet vegvesenet at Ås hadde foreslått utredet et alternativ som departementet allerede hadde avslått. Dette var feilaktig, fordi de redegjorde for en trasé mye lenger syd, gjennom Vestby og Kroer, som ansees urealistisk. Innvendingen fra Ås ble imidlertid trukket tilbake.

gjentar det samme seg to år seinere. Mediene med Aftenposten på lederplass i spissen, gjentar sine feilaktige påstander om Ås fra 2012.

Og vegvesenet følger opp med nok en gang å true med utsettelser hvis de ikke får fullmakt til å bestemme uten lokal innblanding.
Nå er ikke byggestart for E18 gjennom Ås planlagt før 2018, slik at det burde være tid til å høre på kommunens synspunkter.
Ås kommune bør være stolt av å bruke lokaldemokratiet til beste for sine innbyggere!


Fredrik Ystehede
Terje Alfnes
Trygve Roll-Hansen