ÅS: Økte gebyrer. Mindre til eldresentrene, veier, bygninger og kirken. Det er lite rom for utskeielser i Ås-rådmannens handlingsprogram, som ble lagt frem for formannskapet i går.

Del på Facebook

Ås kom dårlig ut på statsbudsjettet, med en økning i rammetilskuddet på 3,4 prosent, dårligst av alle kommunene i Follo.

Alle må kutte

– Dere har fått store politiske utfordringer fra oss. Nå må dere gjøre de vanskelige valgene, sa rådmann Trine Christensen.

På visse områder er det ikke mulig å gjøre endringer. Pensjonskostnadene overgår de frie inntektene på 3,5 millioner kroner. Åkerbakke barnehage mister tilskuddet. Det var et dyrt lokalt lønnsoppgjør, i tillegg til at det er politisk vedtak på at de private barnehagene skal ha like stort driftstilskudd som de kommunale.

Helse og sosial

Etaten må spare cirka ti millioner kroner og må kutte én stilling. Det betyr også at man vil fortsette med åtte doble rom på Moer sykehjem. For å skaffe inntekter foreslås det at kommunen selger inntil ti sykehjemsplasser.

I handlingsprogrammet, som går over den neste fireårsperioden, foreslår rådmannen å legge ned Brønnerud skole fra høsten 2013. Det gjøres for å spare penger og fordi Åsgård skole har kapasitet til å ta imot elevene som i dag går på Brønnerud. Den totale reduksjonen i rammene til skolene er foreslått til seks millioner kroner.

Det kan bli kortere åpningstider ved biblioteket. Fritidsklubbene risikerer å måtte legge om driften, og tiltak som idrettsbarnehage og åpen barnehage blir foreslått strøket. Det samme gjelder spesialundervisning ved voksenopplæringen.

Teknikk og miljø

Om noen i dag klager på dårlig vedlikehold av veier og bygninger, kan folk ikke regne med at det blir bedre med det første. Etaten må kutte 2,6 millioner kroner, og det vil gå ut over vedlikeholdet på veier, bygninger og de to idrettsplassene i kommunen.

For å øke inntektene, er det foreslått å redusere energiforbruket med en million kroner, redusere åpningstidene i svømmehallene og øke reguleringsgebyret.

Sentraladministrasjonen

Innsparinger på 2,4 millioner kroner håper man å oppnå ved at arbeidsprosesser blir endret, at det blir færre stillinger og mindre til tjenester og seniorpolitiske tiltak. Det er også foreslått å kutte overføringene til kirken med fire prosent.

Investeringer

Ås kommune har gjort et låneopptak for 2012 på 59,5 millioner kroner.

Pengene skal blant annet investeres i infrastruktur på Dyster-Eldor, som kommunen håper de snart kan starte salget av. Dessuten må en ny barnehage stå ferdig i 2014. Da blir kontantstøtten for toåringer kuttet og flere vil søke barnehageplass.