ÅS: – Vi håper at reduksjonen av driftsmidlene vil gi oss en ønsket balanse, sier fungerende rådmann Arnt Øybekk i Ås kommune.

Øybekk er ikke overrasket over at Ås kommune ligger på siste plass i Follo og på 255. plass blant alle kommunene i Norge i årets kommunebarometer, som er laget av Kommunal Rapport.

– Vi er ikke fornøyde med at vi ligger så langt nede på listen, men det er heller ikke helt uventet i en meget presset økonomisk periode som vi befinner oss i, sier fungerende rådmann.

Les også:

Sparing av midler i fokus

De dårlige økonomiske rammebetingelsene skaper bekymring hos ledelsen i Ås.

– Utfordringen vår er å forbedre resultatene ved å øke kvaliteten på tjenestene uten om å øke utgiftene, sier økonomisjef Emil Schmidt i Ås kommune.

Han forteller at i budsjettet for 2011 ble det vedtatt samlede innsparinger på 15,1 millioner kroner fordelt på følgende etater:

Sentraladministrasjon (1,8 mill.), oppvekst og kultur (5 mill.), helse og sosial (7,2 mill.), teknikk og miljø (1 mill.).

I 2008 og 2009 hadde kommunen gått med underskudd.

– At resultatet på årets kommunebarometer får en nedgang er som forventet, sett i lys av de kutt som er gjennomført de siste årene, sier økonomisjefen.

– Var nødt til å stramme kraftig

Emil Schmidt forteller at kommunen var nødt til å stramme budsjettet kraftig på blant annet pleie og omsorg og barnehager for å tilpasse kostnadene til kommunens inntektsnivå.

– Vi har ikke de samme økonomiske betingelsene som Frogn eller Oppegård, og det gjør at vi ikke kan skaffe det samme tilbudet her i Ås, sier økonomisjefen i Ås.

Han forteller at økningen i ressursene på noen enkelte tjenester ikke er mulig uten at andre tjenester nedprioriteres.

– Fokuset må derfor være på hvordan oppgavene kan løses bedre med gjeldende ressurser, sier Schmidt.

– Kan bli bedre til neste år

Emil Schmidt forteller at det har allerede blitt igangsatt flere tiltak innen kultur, pleie og omsorg (red.: se faktaboksen ved siden).

– Vi vil forvente at disse tiltakene får effekt for kommunebarometeret 2013. Dersom vi finner gode løsninger for å forbedre resultatene innen barnehage og barnevern, samt fortsatt sikrer at økonomien går i balanse, er det realistisk at resultatene kan bli bedre til neste år, sier økonomisjefen.

Les flere nyheter her!

Skole i prioritet

Ifølge statistikken fra årets kommunebarometer scorer Ås kommune høyt på brukerundersøkelser og enhetskostnader.

Kommunen er også blitt flinkere innen grunnskole og har rykket opp fra 193. til 49. plass på landsbasis siden i fjor.

– Skolen har vært en prioritet i Ås. Før sommeren vurderte politikerne et annet skolestruktur for å kunne spare midler, men det ble vedtatt om å opprettholde den nåværende strukturen, som gir gode resultater, sier fungerende rådmann i Ås kommune.

Si din mening i kommentarfeltet under!