ÅS: Leder for kornutvalget i Norges Bondelag, Svein Stubberud, har klare oppfordringer til regjeringen; – Vi trenger flere konkrete virkemidler for å gjennomføre det den nye landbruksmeldingen krever.

Under et åpent stormøte vedrørende den nye Landbruksmeldingen i Ås, stilte bønder fra Akershus og Østfold mannesterke. Over 150 møtte opp spente på debatten rundt Landbruksmeldingen som ble lagt frem desember 2011.

Alt fra statssekretær Dagfinn Sundsbø (SP) til fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) og SVs parlamentariske leder Bård Vegard Solhjell (SV) satt i panelet sammen med saksordfører for Landbruksmeldingen, Arne Haugen (Ap) og stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF). De var alle der for å svare på bøndenes bekymringer og utfordringer i forhold til den nye landbruksmeldingen.

– Gi oss noe konkret

To av tingene leder for kornutvalget i Norges Bondelag, Svein Stubberud fra Son, ønsket seg fra meldingen, var mer penger til kornbøndene og verning av matjorden.

– Landbruksmeldingen inneholder veldig mange gode formuleringer, men er altfor rund politisk og ikke minst uforpliktende. Det aller viktigste for en bonde er økonomien, og det er for lite konkret om inntektsøkningen i meldingen, mener Stubberud.

God økonomi for en bonde hører også med på å gjøre yrket attraktivt, mener han.

– En sikker fremtid med mulighet til å vite hvor mye man kan tjene som kornbonde kan få unge til å satse på yrket.

Han ønsker også mer konkrete mål på landbruksmeldingens krav om selvforsyning i forhold til økende befolkningsvekst.

LES OGSÅ: - Skal vi ha befolkningsvekst, blir vi nødt til å ta av dyrket mark

Hvilken jord bør vernes?

Verning av matjorden ble også et tema under debatten og fylkesordfører Nils Aage Jegstad ønsket større fokus på dette.

– Snart kan man ikke snu seg rundt uten å treffe på vernede området, og derfor henvendes mange byggeprosjekter til matjorden. Dette er ikke riktig. Prioriteringen av hvilken jord som skal vernes bør sees på, mente fylkesordføreren, og Stubberud er helt enig.

– Vern om matjorden vår! I min verden burde matjorden hatt det sterke vernet, sier han.

– Tar det som en utfordring

Anders Wetlesen (26) har tatt sjansen på å bli kornbonde, men ser hvordan økt befolkningsvekst kan true matjorden.

– Jeg bekymrer meg for utbyggelse på jordene mine, sier den unge bonden fra Nordby.

Han var på møte for å holde seg orientert, og hadde noen ønsker som kornbonde i Norge.

– Ny drenering under matjorden, grøfting, er en ting det skulle vært tilskudd til. For det trengs, og spesielt hvis vi skal produsere enda mer korn, mener Wetlesen.

Han er ikke alene om å bekymre seg for fremtiden, men er en optimist, tross alt.

– Jeg må bare ta det som en utfordring, smilte kornbonden.

– Trist at matjorden blir spist opp

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad (H) er selv bonde i Vestby, men jobber med en fylkespolitikk der landbruk er nedprioritert.

– Det er selvfølgelig trist å se all matjorden som forsvinner ved utbyggelse, og noen steder må vi nok se etter muligheter for nydyrkelse slik at en økende kornproduksjon er mulig.

– Hva med Follo-kommunene der matjorden forsvinner fordi Ski og Ås skal styrke næringen?

– Utbyggelse bør jo skje i kommuner som har jord nok til det, og i Ås kan det hende et forsterket kollektivtilbud, utenom jernbanen, kunne ha lettet på presset mot bønder som har matjord sentrumsnært, sier Jegstad.

LES OGSÅ: Vil heller plassere Ikea i skog enn på et matjorde