Gå til sidens hovedinnhold

Er gjedda redningen for Østensjøvann?

Artikkelen er over 9 år gammel

ÅS: I samarbeid med det interkommunale prosjektet PURA, har UMB i natt gjennomført et prøvefiske i Østensjøvann i Ås.

Bakgrunnen for prøvefisket er å kartlegge tiltak for å bedre vannkvaliteten som i dag karakteriseres som ekstremt dårlig på grunn av for mye fosfor i vannet. Langt unna målet som er satt innen 2015.

Gjennom EUs miljødirektiv har regjeringen ansvaret for å oppfylle krav til vannkvalitet, og skal rapportere om status og fremdrift i Norge.

Prosjektet i Østensjøvann er ett av flere tiltak som gjøres i Norge. I Folloregionen har PURA fått i oppdrag å bedre vannkvaliteten i Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen.

Smekkfullt av uønsket fisk

Under nattens prøvefiske i Østensjøvann ble det totalt satt ut 13 bunngarn og to flytegarn. Alle garn var smekkfulle av både mort, abbor, karuss, sørv, gjedde og brasme.

Hensikten med prøvefisket er å kartlegge hvilke tiltak som må settes i verk for å bedre vannkvaliteten.

Vassdraget som går ut fra Østensjøvann renner helt ned til Årungen og bidrar til mye fosfor som følge av overgjødsling. Derfor vil en bedre vannkvalitet i Østensjøvann også bety en bedring for hele vassdraget til Årungen.

– Vi gjør en undersøkelse på hva som befinner seg av fisk i vannet både i mengde og størrelse. Deretter bruker vi det som grunnlag for hva vi bør gjøre for å manipulere fiskebestanden og bedre vannkvaliteten, sier prosjektleder i PURA Anita Borge.

LES FLERE NYHETER HER!

Gjedda kan redde vannet

Det viktigste grepet for å bedre vannkvaliteten er å redusere fiskearten mort betraktelig. Den er overrepresentert i Østensjøvann.

Et helt opplagt tiltak blir derfor å spille på lag med gjedda i vannet. Professor i fiskebiologi Trond Haugen ved instituttet for naturforvaltning på UMB, sier et samarbeid med gjedda er avgjørende for å nå målet om bedre vannkvalitet innen 2015.

– Problemet med morten er at den beiter i dyreplanktonet som igjen skulle ha beitet med plantene i vannet. Når planktonet blir borte så blir vannkvaliteten dårlig.

– Ved å legge til rette for en best mulig gjeddebestand i vannet vil den selv beite ut morten. Den trenger bare å få lagt forholdene til rette, sier Haugen.

Hvem har skylda for den dårlige vannkvaliteten og fremveksten av uønsket fisk i vannet?

– Bøndene må nok ta noe av skylda for det. I tillegg kommer det forurensninger fra kloakken her.  Det blir heller ikke bedre av alle næringsstoffene som er i grunnen her, sier Haugen.

Hvor dårlig vil du betegne vannkvaliteten i Østensjøvann?

– Dette her er ille, veldig ille. Med så mye fisk i vannet vet jeg at det er dårlige økologiske tilstander her.

– Jeg hadde faktisk mareritt i natt om hvor mye fisk vi kom til å få, men marerittet var mye mindre enn dette her, sier Haugen.

Den endelige rapporten fra UMB vil komme i løpet av høsten. PURA vil da vurdere hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å bedre vannkvaliteten i vannet.

Si din mening i kommentarfeltet under!