- Dette er enormt stort. Jeg er både stolt og ydmyk, sier Mari Sundli Tveit.

I dag ble hun utnevnt som den første rektoren ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) skifter navn til fra nyttår når det slår seg sammen med Norges veterinærhøgskole (NVH).

Professor Sundli Tveit er i dag prorektor for utdanning ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Fikk klart flertall

Med seg som prorektor for det nye universitetet får hun prorektor ved NVH, Halvor Hektoen (62).  

- Jeg har med meg en flott prorektor som jeg gleder meg til å samarbeide med, sier Sundli Tveit.

Det har vært drevet valgkamp både i Ås og  på Adamstuen i Oslo. Sundli Tveit fikk klart flertall og takker motkandidat Ørjan Totland, også han fra UMB, for kampen.

- Jeg var ikke sikker på å vinne. Nå takker jeg for tilliten. Det er så stort å få gjøre denne jobben på et helt nytt universitet. Og det beste. Jeg er så glad i NMBU, sier Sundli Tveit.

Som professor og prorektor ved UMB har hun fulgt prosessen med samlokalisering fra dag én.

Utfordringer

Samlokaliseringen mellom UMB og NVH har ikke bare gått knirkefritt for seg. Spesielt blant veterinærene har motstanden vært stor. Fortsatt murrer det litt blant studenter og ansatte på Adamstuen.

- Det blir en utfordring å bli én institusjon og en samlende institusjon. Der har vi fortsatt en stor jobb å gjøre, sier Sundli Tveit til ØB.

Men hun ser også mange muligheter for det nye universitetet.

- Vi er et universitet med et faglig mangfold som er viktig for de store utfordringene samfunnet står overfor, sier hun.

 

Dyktige kandidater

Direktørene for det nye universitetet er på plass og dekanstillingene er utlyst,. Iløpet av kort tid vil den øverste ledelsen ved NMBU være fulltallig og planleggingen av NMBUs første rektoratperiode kan begynne.


– Med valget av Sundli Tveit til rektor og Halvor Hektoen som prorektor har NMBU fått et dyktig rektoratpar til å lede NMBU gjennom de første fire årene. Rektoratet får en fantastisk mulighet til å være med å bygge opp NMBU og stake ut kursen framover. Universitetet vil ha to campuser  og skal bygge opp en felles kultur. Rektoratet skal følge opp kunnskapssektorens største byggeprosjekt når fellesstyret avslutter sitt arbeid ved årsskifte 2013/14, sier styreleder Siri Hatlen i forbindelse med valgresultatet.

Hatlen påpeker at valget har stått mellom to svært gode rektoratpar. Sundli Tveit og Hektoen er i dag prorektorer ved henholdsvis UMB og NVH. Begge har hatt oppgaver i knyttet til fellesstyrets arbeid og kjenner prosessen med etableringen av det nye universitetet fra innsiden.