Folkemøte om en eventuell grensejustering på Nordbytun mandag kveld

FOLKEMØTE: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland inviterer til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski på Nordbytun ungdomsskole mandag kveld. Her sammen med ordfører Ola Nordal og visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i forbindelse med kronprinsparets besøk på NMBU i mars i fjor.

FOLKEMØTE: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland inviterer til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski på Nordbytun ungdomsskole mandag kveld. Her sammen med ordfører Ola Nordal og visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i forbindelse med kronprinsparets besøk på NMBU i mars i fjor. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen inviterer til folkemøte om utredning av grensejustering mellom Ås og Ski på Nordbytun ungdomsskole mandag 29. januar.

DEL

ÅS/SKI: Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utrede en eventuell grensejustering mellom Ås og Ski kommuner. I den forbindelse inviteres det til folkemøte på Nordbytun ungdomsskole i Nordby mandag kveld.

 – På folkemøtet vil vi bidra til at kunnskap om utredningen blir kjent, og fortelle alle hvordan de kan få sagt sin mening om saken til oss, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Hun vil lede møtet og informere om prosessen videre.

Les også: Grensejustering: – Punktum er ikke satt

Deler faktagrunnlag

Det er satt av inntil to timer til møtet som blir avsluttet med at innbyggerne får komme med spørsmål de ønsker svar på.

Møtet starter med presentasjon av fakta fra kunnskapsgrunnlaget som Ski og Oppegård, den nye Nordre Follo kommune, har utarbeidet i forbindelse med utredningen. Anne-Marie Vikla som leder utredningsarbeidet hos Fylkesmannen, vil presentere faktagrunnlag som Ås kommune har sendt inn.

– Fordi Ås kommune ikke ønsker å delta i utredningsarbeidet, gjør vi det slik. Det viktigste for oss er at innbyggerne blir informert om arbeidet som pågår, og at de blir gjort kjent med alle sine muligheter til å få sagt sin mening, sier Vikla.

Svarer på spørsmål

Hanne Opdan som leder fellesnemnda for Nordre Follo, vil gi en kort presentasjon av den nye kommunen Nordre Follo, mens Svarstad Haugland vil gi en utfyllende informasjon om prosessen videre, om innbyggerundersøkelsen som vil bli foretatt blant dem som blir direkte berørt av en eventuell grensejustering og om den kommende høringen.

Les også: Flertall på Stortinget mot deling av Ås kommune

Les også: Ikke bestemt om Fylkesmannen stopper arbeidet med grensejustering mellom Ås og Ski

Artikkeltags