VESTBY: – Ikea-jordet i Vestby er ingen myr, men matjord av beste kvalitet, konstaterer senioringeniørene Åge Nyborg og Eivind Solbakken fra Skog og landskap i Ås.

I forrige uke undersøkte de to hele det 135 dekar store Delijordet, bortsett fra skråningen mot gårdsveien.

– Der kan jo alle se at det ikke er myr, kommer det tørt fra Åge Nyborg.

– Myr er jo torvjord eller organisk jord. For å være myr, trengs det også en viss tykkelse på det organiske laget. Her er det helt normalt innhold av organisk materiale, forklarer kollega Eivind Solbakken.

Les også: Ødberg må spise sine ord

Svært god jordkvalitet

Myr betyr at jordsmonnet består av mellom 20 og 100 prosent organisk materiale.

– Ifølge våre målinger er innholdet av organisk materiale her mellom tre og seks prosent. Er det mindre enn tre prosent, er det litt for lite for planter. For mye er også gærent. Innholdet her er gunstig for korn, forteller Åge Nyborg.

– Jordkvalitetskartene fra Skog og landskap deler jorda i tre kategorier; svært god, god og mindre jordkvalitet. Hvor står Delijordet?

– Her havner alt under svært god jordkvalitet. Enkelt og greit, slår Nyborg fast.

Flatt og tørkesterkt

Svært god jordkvalitet er ikke det eneste.

– Det er flatt. Og en veldig god egenskap til, er at jorda er veldig tørkesterk. Det vil si at jorda har gode evner til å holde på vann, vann planten kan benytte seg av selv i tørre perioder, forklarer Solbakken.

– Våre kart forteller at det er liten risiko for erosjon. At det ikke er avrenning fra området, er også en positiv egenskap, sier Nyborg.

Ingen fare for forurensing

– Hva med nærheten til E6 og faren for forurensing fra trafikken?

– Det er ikke noe verre her enn andre steder med tilsvarende områder. Det er Mattilsynet som håndhever Forskrift om næringsmiddelhygiene og Forskrift om forurensende stoffer. Det er ingen restriksjoner eller regelverk for produksjon av korn på arealer som ligger nær motorvei, opplyser Solbakken.

– Ikke noe problem

Senioringeniørene fra Skog og landskap påpeker at det samme gjelder for mange kornområder, for E6 går jo fra Svinesund til Mjøsa og videre.

– Hvis det skulle være et problem, hadde det vært et problem bare dersom dette kornet blir spist lokalt. Men det blir jo blandet med korn fra andre åkre, og det har en fortynningseffekt, sier Solbakken.

Svært godt egnet til korn

– Så ingen grunn til å avspise dette som matjord?

– Nei, nei. Hvis du ser på våre kart som viser egnethet fro matproduksjon, kommer over 100 mål ut som svært godt egnet til kornproduksjon.

Ett mål god jord gir rundt 600 kilo hvete, som igjen tilsvarer 1200 brød.

Ifølge ham som driver her, er det opp til 800 kilo per dekar på et godt år, sier Solbakken.

– Og det er i overkant av normal produksjon, påpeker Nyborg.

– Det har veldig mye med kvaliteten på jorda å gjøre. Men også gårdbrukerens dyktighet, fastslår hans kollega Eivind Solbakken.