Gå til sidens hovedinnhold

Grønn skatt for miljøet

NMBU og Vitenparken inviterte til frokost

Artikkelen er over 5 år gammel

Kan grønne skatter bli en gulrot, eller en pisk?

ÅS: Det var fullt rundt bordene da NMBU og Vitenparken Campus Ås inviterte til frokostseminar om Grønn skattekommisjon fredag. Her innledet prosessor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen ved NMBU og medlem i Grønn skattekommisjon, Petter Haas Brubakk fra NHO Mat og Drikke, Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet og Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylke og leder av Akershus Venstre.

Grønn skattekommisjon ble nedsatt i august 2014 og fikk i oppdrag å vurdere hvordan et grønt skatteskifte kan bidra til bedre ressursutnyttelse og til å oppfylle målene i klimaforliket.

Professor Rosendahl stilte spørsmålet om en grønn skatt vil bli en gulrot eller pisk.

Jordbruket står i dag for åtte prosent av dagens klimautslipp i Norge.

– I dag er det slik at jo mer utslipp, jo mer støtte. Slik bør det ikke være, sa han.

Hanmener støtten er for høy i dag.

Ut fra klimahensyn, mener han det bør være avgift på rødt kjøtt, CO2-avgift på opparbeidelse av nye arealer, blant annet fra myrer som dyrkes opp. Og han mener at avgiften på bil i dag er for lav.

– Og når man tar i bruk naturens ressurser for å bygge veier, bør det være en avgift på det, sa Rosendahl.

Vil ha noe igjen

NHO er bekymret for at det skal bli innført nye og høyere avgifter.

– Vi er bekymret fordi vekstenog drahjelpen i oljenæringen avtar. Og flyseteavgiften svekker viljen til å investere i Norge. Hvis klimapolitikken skal la seg gjennomføre, må den bidra til vekst og verdiskaping, sa Brubakk.

Han stiller spørsmål om Stortinget er tilstrekkelig bevisst på at tiltakene må ha en forutsigbar gjennomføring.

Nødvendige avgifter

Naturvernforbundet vil at avgiftene Staten tar inn, må komme innbyggerne til gode på et vis, eller gå til nye miljøtiltak.

- Det er fare for at utredningen ikke blir gjennomført, men vi er positive til mye av det som kommer frem i rapporten, sa Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet.

Han mener prisen for å slippe ut CO2 er for lav. Og han ønsker at det skal bli dyrere å spise kjøtt, ikke bare det røde, men at det blir avgifter både på rødt og hvitt kjøtt.

- Og det må bli dyrere å kjøre bil. Fordelene som el-bilene har, må være på kjøp og ikke på bruk, sa Schlaupitz.

- Og jeg er enig med skattekommisjonen i at når staten tar inn avgifter, så må de tilbake til innbyggerne på et vis, eller gå til ulikemiljøtiltak, sa han.

Til slutt kom han inn på privat forbruk der han mener det er flere virkemidler som kan oppmuntre til å ta vare på ting i stedet for bruk og kast-mentaliteten. Og han vil fjerne moms på reparasjoner.

Riktig retning

Siste innleder var Solveig Schytz. Hun ser gjerne at avgiftene blir så høye at folk blir tvunget til å endre adferd.

Som leder i fylkets samferdselsutvalg, mener hun det skal være aller mest attraktivt å gå og sykle, billig å reise kollektivt og at biler som går på fossilt brensel må byttes ut.

- Men det er for tidlig å ta bort bomavgfiten for el-bilene, sa hun.

Kommentarer til denne saken