Åse fra Siggerud utviklet et sterkt samarebeid med mor til fosterdatteren min: – Plutselig var rollene snudd, og jeg var den som lå nede. Da var Heidi der for meg

Da Heidis tre år gamle datter kom i fosterhjem åpnet fostermor Åse døra, ikke bare for datteren, men for Heidi også. Det ble starten på et langt vennskap og et unikt brobyggerprosjekt.
Publisert