Asfaltbil har veltet i Ski - sjåføren kom seg uskadet fra det hele

Av

Velten skjedde under anleggsarbeider i Vestveien.