At eiendomsskatt ikke er et tema, er det meget gode grunner til

Hilde Widerberg  er en av skribentene i dette tilsvaret på eiendomsskatt i Nordre Follo.

Hilde Widerberg er en av skribentene i dette tilsvaret på eiendomsskatt i Nordre Follo. Foto:

Av

Eiendomsskatt i Nordre Follo? Et tilsvar til Moe og Ratkje i MDG.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Undertegnede er med i Senterpartiet i Nordre Follo, og vi er uenige med MDG når det gjelder spørsmålet om innføring av eiendomsskatt i kommunen. I likhet med Moe og Ratkje representerer vi kun oss selv, og ikke holdningen til samarbeidspartiene i Nordre Follo. Også i likhet med Moe og Ratkje er vi glade for at flertallspartienes forslag fikk gjennomslag på budsjettmøtet for Nordre Follo kommune onsdag 17. desember 2020. At eiendomsskatten ikke var et tema på dette møtet, mener vi imidlertid at det er meget gode grunner til.

Moe og Ratkje skriver:«Det er viktig at innføring av eiendomsskatt skjer på en mest mulig utjevnende og sosialt innrettet måte. De med de sterkeste skuldrene, skal ta den største børa. Husholdninger med lav inntekt må vernes.»

Dette er den eiendomsskatten Moe og Ratkje ønsker seg. Det er imidlertid ikke slik eiendomsskatt er i virkeligheten. I virkeligheten er eiendomsskatt en objektskatt, som ikke skjeler til den skattepliktiges inntekts- og formuesforhold eller vedkommendes betalingsevne ellers. Avgjørende for eiendomsskattens størrelse er ifølge eigedomsskattelova verdien på eiendommen, og ikke f.eks. eierens styrke i skuldrene eller andre steder. Eigedomsskattelova tar ikke hensyn til om boligeieren er arbeidsledig, pensjonist eller småbarnsmor, og den tar heller ikke hensyn til i hvilken grad boligen er lånefinansiert eller fullstendig gjeldfri.

Moe og Ratkje ser for seg å innføre eiendomsskatt med bunnfradrag, slik at de rimeligste leilighetene til 2 millioner kroner skal skjermes. Dessverre er det ikke så mange leiligheter i Nordre Follo som er så rimelige. En vanlig familiebolig som man kan få for 3 millioner kroner et annet sted i landet, koster kanskje 5-6 millioner kroner hvis den ligger i Nordre Follo. Dette betyr imidlertid ikke at barnefamilien som bor der er spesielt rike og har tilstrekkelig skulderstyrke til å bære enda flere kostnader. Svært ofte er familieboligen lånefinansiert, og familien som bor der er avhengig av to inntekter for å betjene boliglånet.

Heller enn å innføre eiendomsskatt vil vi i Sp vil ta hele Nordre Follo i bruk. Istedenfor å konsentrere boligbyggingen til dyre tomter ved jernbanestasjonene, ønsker vi å ha en fornuftig utvikling av de mange småstedene i kommunen. Slik kan tomteprisene bli lavere, og boligene billigere. Et eksempel kan være utbyggingsfeltet nord for Siggerud gård barnehage på 100 000 kvm som kommunen eier, og som allerede er regulert til boligformål. Her kan man bygge rimelige boliger for folk flest. Slik kan man tiltrekke seg barnefamilier og unge voksne i yrkesaktiv alder, slik Moe og Ratkje etterlyser.

Hilde Widerberg og Odd Sverre Norrøne, Sp, Nordre Follo, medlemmer i Nordre Follo Senterparti, Hellerasten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken