Atlas Copco på Langhus har vært en del av det norske oljeeventyret siden 70-tallet

Atlas Copco Kompressorteknikk på Langhus spiller en sentral rolle når oljen på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen skal fylle statskassen med anslagsvis 900 milliarder kroner de nærmeste 50 årene.