Dårlige nyheter er ikke noe nytt for de som venter på at samferdselsprosjekter på Østfoldbanen skal en gang bli ferdige. Nylig varslet Samferdselsdepartementet at Follobanen sannsynligvis ikke blir ferdig til planlagt dato i 2022. Uansett vil banen få en kostnadssprekk på hele 5 mrd nok en gang. Til sammen vil alt da komme på 35 mrd. En veldig stor økning fra fra det opprinnelige beløpet som var på drøye 20 mrd

Ikke nok med det. Jernbaneutbyggingen i Moss og dobbeltsporet sør for Moss, vil også lide av forsinket utbygging og betydelig kostnadssprekk. For ikke å snakke om planene sør for Råde. Der har totalsummen blitt så stor at planer ikke lenger finnes!!! Etter alle lovnader og visjoner fra regjeringshold i 2017, så vil man om kanskje 5 år stå ferdig med et halvferdig bygget dobbeltspor til Halden. Alt skulle jo opprinnelig stå ferdig i 2026.

Selv om man skylder på corona og dårlige grunnforhold her og der, så avslører dette svært dårlig kvalitetssikring. Som igjen avslører manglende ressurser og kompetanse i alle ledd. De reisende har allerede i mange år blitt holdt for narr.

Andre måter samferdselsdepartementet forvalter sine midler på, er når saker blir snudd opp ned. Det statseide norske Vy skal kjøre tog Narvik-Stockholm, og vil få penger av den svenske stat for å gjøre det. Det svenske statseide SJ skal kjøre tog Oslo-Trondheim- Bodø, og vil få penger av den norske stat for å gjøre det. Dette viser hvor håpløst bakvendt og fordyrende det hele kan bli. Og dette skal fortsette videre på de banene i Norge som gjenstår. (Lokaltrafikken).

Som følge av den konkurransen som allerede har funnet sted mellom Go-Ahead og VY, så har det vært en betydelig mangel på togsett. Store forsinkelser har oppstått, og mye kjøring av buss for tog har vært nødvendig. Dette skjer før bare litt av konkurranseutsettingen har kommet i gang. Omfanget av dette har gått under radaren for pressen. Når alle baner skal driftes hver for seg, så er det all grunn til å frykte mere innstillinger og forsinkelser.

For tiden er det selvsagt et meget seiglivet og komplisert virus det stillestående Norge er opptatt av. Skal vi lykkes med å kvitte oss med det, så må alle gjøre det de må. Vi får i alle fall håpe at dette får en lykkelig utgang

Arvid Herland, Ski