– Avtalen var klar: Om vi skulle flytte på landet, måtte vi bygge vår egen botaniske hage

Av

Det var ett krav familien stilte da de skulle flytte fra storbyen.