ØSTFOLDBANEN: Emilie Olsen Berg fra Langhus jobber som administrasjonsrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og var akkurat kommet fram til Stortinget da ØB tok kontakt tirsdag morgen. Da hadde hun akkurat lagt bak seg en tur i et smekkfullt tog på Østfoldbanen fra Ski til Oslo.

– Vet aldri

– Hvordan påvirker situasjonen hverdagen din?

– Jeg var heldig i dag. Det var ikke så mye forsinkelser. Men det var dårligere plass, og vi har stått som sild i tønne. Du vet aldri når du kommer deg på jobb, men jeg her heldig som har en fleksibel arbeidsgiver, sier hun.

Før Follobanen åpnet den 11. desember, gikk det seks tog i timen fra Vevelstad.

– Jeg tok alltid innsatstoget fra Mysen. Det gikk alltid smooth når det ikke var signalfeil eller andre tog som sperret linja. Nå går det to lokaltog i timen i stedet, og det tar lenger tid og er dårligere plass, forteller hun.

Store forventninger

I stedet for å ta lokaltoget fra Vevelstad, velger hun nå å ta buss 510 til Ski for så å ta RE20, eventuelt R21, tilbake inn mot Oslo. Det er imidlertid ikke sin egen og litt mer omfattende reisevei som bekymrer henne – hun er først og fremst bekymret på vegne av dem som reiser kommer fra Østre Linje, og som hadde store forventninger til hvordan tilbudet skulle bli, sammenliknet med hvordan det var før Blixtunnelen åpnet. I stedet er tilbudet til denne store pendlergruppen inntil videre blitt dårligere enn før.

Midlertidig tilbud

Etter at Blixtunnelen ble stengt 19. desember, ble også R22 Mysen/Rakkestad innstilt mellom Ski og Oslo S på grunn av plassmangel videre innover. Det betyr at alle pendlerne som reiser i retning Indre Østfold, og som ikke benytter bussene som er satt opp for rushtidsavgangene mellom Spydeberg/Askim/Mysen og Oslo S, må bytte tog på Ski stasjon. Og sånn vil det være også etter 9. januar, når det blir iverksatt et midlertidig rutetilbud.

Reisende på vestre linje kan på sin side se frem til hyppigere togavganger, som går hele veien inn til Oslo. Der blir det fra mandag igjen halvtimesruter hele dagen.

Men det vil si at det er flere som skal om bord på de togene som går fra Ski, enten det er lokaltoget L2, R21 fra Moss eller RE20 fra Halden/Göteborg.

– Det er første dag på jobb i dag, og et var stappfullt og kokvarmt, forteller hun.

– Arrogant

Smaalenenes Avis har snakket med Mathilde Simonsen Dahl fra Knapstad, som hadde gledet seg til å bli togpendler da hun mandag startet i ny jobb. Hun er rasende på Bane Nor for det hun mener er en arrogant holdning til pendlermassen fra Indre Østfold.

– Vi har alle forståelse for at tekniske problemer skjer, og det får man ikke gjort så mye med annet enn å fikse feilen så raskt som mulig. Problemet mitt er hvordan Bane Nor prioriterer tilbudet til reisende fra Indre Østfold sammenlignet med pendlere fra Moss og den kanten, sier hun til avisen.

– Uholdbart

Hadde toget gått direkte gjennom Blixtunnelen, hadde turen til Oslo tatt 33 minutter. Nå må hun i stedet bytte tog i Ski.

– Med de forsinkelsene som er i dag så er dette helt uholdbart. Først må jeg bruke lenger tid på reisen, så må jeg bytte tog – hvis det er forsinkelser så må jeg også stå og fryse på stasjonen, før jeg så må slåss om sitteplassene med alle pendlerne fra Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, sier hun.

Færre reisende

Smaalenenes Avis har spurt Bane Nor om hvorfor Bane Nor og Vy vurderer at Østre linje tåler en større reduksjon i togtilbud enn Vestre linje.

– Det viktigste hensynet er at strekningen fra Moss har flere reisende enn fra Østre linje, svarer seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen, Olav Nordli.

– Hvorfor kjøres ikke toget direkte mellom Ski og Oslo S på den gamle linjen utenom tunnelen?

– Ved ruteendringen i desember ble avgangstidene for Østre linje endret og tilpasset Follobanen, og det blir rett og slett for trangt om plassen når alle togene må bruke den gamle Østfoldbanen. Ruteendringen gjaldt hele landet, og det får for store ringvirkninger for togtrafikken blant annet på Oslo S hvis vi skulle gå tilbake til de rutetidene som gjaldt tidligere.

Kompliserte anlegg

I et intervju med ØB mandag ville han ikke slå fast at Blixtunnelen har åpnet igjen til sommeren.

– Forstår dere at en slik uttalelse kan underbygge inntrykket av at det har vært forventet problemer med Blixtunnelen selv før åpningen, og at det som har skjedd på banen ikke er bare en helt tilfeldig feil?, spør Smaalenene.

– Vi snakker om kompliserte tekniske anlegg, og årsaken til problemene som har oppstått, kan være et resultat av flere sammenfallende omstendigheter. Eksperter hos Bane Nor, entreprenør og rådgiver jobber nå for fullt med å komme til bunns i saken og undersøker flere mulige teorier. Inntil vi har fått dette faktagrunnlaget på plass og har full oversikt over de tiltakene som må treffes, kan vi ikke komme med noen konkret dato for gjenåpningen.

– Kan ikke gå som før

Nettavisen har snakket med kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy om togtilbudet til reisende langs Østre linje. Han bekrefter at pendlerne på Østre linje må belage seg på å fortsette å vente på Ski stasjon.

Feilene på Follobanen, som har vist seg å ta lenger tid enn først antatt å reparere, har ført til at togene på linje R22 mellom Rakkestad og Oslo S er innstilt mellom Ski og Oslo S.

Det har ført til at pendlerne på Østre linje har måttet bytte tog på Ski stasjon, noe som innebærer en ekstra overgangstid på mellom 10 og 15 minutter.

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, forteller til Nettavisen at pendlerne må forvente at den ekstra ventetiden vedvarer.

– Overgangstida i Ski er 11-12 minutter. Hvis denne skal blir kortere, må det i tilfelle legges en helt ny ruteplan for tog i begge retninger og som er robust nok til at det ikke oppstår forsinkelser som igjen gjør at overgangstida ikke holder, forklarer Lundeby.

Han legger til at det i denne omgang ikke er vurdert endringer på R22s ruteplan.

Før Follobanen åpnet gikk R22 helt inn til Oslo S. Lundeby forteller at det ikke lenger lar seg gjennomføre.

– Før Follobanen åpnet, var alle togene planlagt å kjøre etter hverandre på strekningen Ski – Oslo S. Tog med få eller ingen stopp var planlagt slik at de passerte Ski så lenge etter tog med stopp på alle stasjoner. Ved Follobanens åpning kunne tog med få stopp kjøres helt uavhengig av linje L2, og legger til:

– For Østre linje, for eksempel, er avgangstiden fra Ski mot Oslo fire minutter bak L2 – om R22 kjører til Oslo, vil de bruke en drøy halvtime, og komme til Oslo når toget fra Moss kommer. Sistnevnte vil da komme ytterligere tre minutter bak der igjen.

Akutt situasjon

På spørsmål fra ØB om det er grep de kan ta for å gi bedre rom til de reisende, svarer han:

– Vi kjører på det som kalles operativ endring; å gjøre så godt man kan i en akutt situasjon, før man har lagt om togtilbudet. Vi forsøker å se om det er noen mulighet for å sette på ekstra kapasitet med ekstra tog, men da må vi også ha ekstra personell.

– Er det mulig å sette på flere vogner på de togene som går?

– Det er maks to togsett som kan kobles sammen for å komme innenfor perrongen.

Her ser du hvordan togene går nå, og hvordan de skal gå fra 9. januar:

Slik kjører togene til og med 8. januar 2023

  • L2 Ski–Oslo S: Antall avganger halveres.
  • R21 Moss–Oslo S: Antall avganger halveres.
  • R22 Rakkestad/Mysen–Oslo S: Innstilles mellom Ski og Oslo S. Skal du reise mellom Ski og Oslo S må du bytte til de andre togene som kjører. Det settes inn busser for rushtidsavganger, som kjører direkte til og fra Oslo S mellom Spydeberg/Askim /Mysen.
  • R23 Ski–Oslo S: Alle avganger innstilles.
  • RE20 Göteborg/Halden–Oslo S: Ekstra rushtidsavganger innstilles, ellers kjører alle avganger.

Det settes ikke inn busser for de innstilte avgangene, med unntak av rushtidsavganger til og fra Spydeberg, Askim og Mysen til og fra Oslo.

Slik kjører togene fra 9. januar 2023

  • L2 Ski–Oslo S: Kjøres med halvtimesavganger mellom Ski og Høvik. I tillegg kjøres det halvtimesavganger mellom Kolbotn og Høvik. Disse togene har avgang Oslo S xx:04 og xx:32. Rushtidstog mellom Kolbotn og Oslo S innstilles.
  • R21 Moss–Oslo S: Kjøres med halvtimesfrekvens hele dagen, alle dager, hele uka. Avgang Oslo S xx:10 og xx:40, ankomst Oslo S xx:18 og xx:48.
  • R22 Rakkestad/Mysen–Oslo S: Innstilles mellom Ski og Oslo S. Skal du reise mellom Ski og Oslo S må du bytte til de andre togene som kjører. Merk at du må bytte plattform på Ski stasjon. Det settes inn busser for rushtidsavganger, som kjører direkte til og fra Oslo S mellom Spydeberg/Askim /Mysen
  • R23 Ski–Oslo S: Alle avganger innstilles.
  • RE20 Göteborg/Halden–Oslo S: Alle avganger kjøres. Togene har avgang fra Oslo S xx:01 og ankommer Oslo S xx:51, slik de gjorde før 11. desember. Rushtidstogene får avgang Oslo S xx:28, ankomst xx:21.