Gå til sidens hovedinnhold

–Fikk aldri innsyn

Artikkelen er over 13 år gammel

–Det gikk rykter om at penger gikk til andre formål enn dem de var tiltenkt. Derfor måtte vi kontrollere pengestrømmen, men vi fikk ikke innsyn, sa Terje Olaussen i sin partsforklaring onsdag.

OSLO:Olaussen fortalte retten om rykter om at penger som var gitt til likemannsarbeid (arbeid for trafikkofre), i stedet ble brukt til landsforeningens 20-årsjubileum i 2004.
– Men vi fikk ikke adgang til rapporter om hvordan pengene ble brukt.
–Vet du hvor mye LTN fikk til likemannsarbeid, spurte advokat Thorsteinn Skansbo.
–Aner ikke, jeg fikk jo aldri ut noen oversikt. Dermed kunne vi ikke være sikre på om pengene var brukt slik de var søkt om.
I går fortalte Olaussen også retten at han etterlyste lydbånd fra et landsmøte. Fordi protokollene fra landsmøtet i 2003 ikke stemte med det som virkelig skjedde. Etter ett års purring fikk han dem, men det var bare skurrelyd å høre.

Eksklusjonen.

Da Terje Oaussen fikk brev om at landsstyret hadde innledet eksklusjonssak mot ham, syntes han at begrunnelsene i brevet var vage. Han sendte derfor en rekke spørsmål og ba om nærmere begrunnelse.
–Jeg fikk ikke noe svar, men brev om at jeg skulle få svar på møtet jeg var innkalt til.
På møtet med landsstyret senere fikk Olaussen innledningsvis høre at han hadde påført LTN en ekstrainntekt på 300.000 fordi man måtte innkalle landsstyret ekstraordinært.
–Ellers var det en god tone. Jeg hadde derfor ikke regnet med at jeg skulle få brev om at jeg var ekskludert, sa Olaussen. Som initiativtaket til LTN, og fordi han ønsket en åpen organisasjon, og derfor påtok seg å lede kontrollarbeidet, var han svært bitter.

Reaksjoner.

I går fikk Olaussen også spørsmål om arbeidet han gjorde for nordisk samarbeid. Han fikk timelønn, men LTN mente han ikke var ansatt. Det gikk mot arbeidsrettssak, men partene inngikk forlik.
Olaussen fikk også gjentatte spørsmål om han noen gang hadde mistanke om økonomiske misligheter i LTN.
–Det kan jeg overhodet ikke svare på, fordi vi ikke fikk de dokument vi ba om.
LTNs prosessfullmektig Julie Høydal Davik ga retten flere eksempler på hvordan Olaussen ble oppfattet som en mann som var altfor opptatt av detaljer, og at dette ble oppfattet som tidkrevende og plagsomt.
Høydal Davik var også grundig innom møtet i sekretariatet kontrollkomiteen hadde innkalt til, og der ingen i landsstyret var til stede.
–De ansatte følte seg trakassert av deg, forstår du det, spurte hun Olaussen.
–Nei. Vi hadde varslet vår ankomst. Og ifølge vår instruks, hadde vi rett til å kontrollere ethvert dokument.