Gå til sidens hovedinnhold

–Flere krevde Olaussen ekskludert

Artikkelen er over 13 år gammel

–Flere lokal- og fylkeslag krevde Terje Olaussen ekskludert fra Landsforeningen for trafikkskadde (LTN). Det var ikke frykt for hva kontrollkomiteen og Olaussen kunne avsløre som fikk ledelsen til å ekskludere ham, sa LTNs prosessfullmektig Julie Høydal Davik i Oslo tingrett mandag.

OSLO:Advokatfullmektig Høydal Davik refererte uttalelser og brev til landsstyret. Aust-Agder-fylkesstyret ba landsstyret ekskludere Olaussen fordi han satte seg opp mot vedtektene i landsforeningen, og fordi han kom med beskyldninger og skapte uro. Også LTN Lofoten og lokallagene i Vestfoldville ha ham fjernet. Lokallagene i Troms og Stjør- og Verdal lokallag etterlyste ro i organisasjonen. –Landsstyret så ingen annen mulighet enn eksklusjon.

Innledningsforedrag.

I retten i går var det prosessfullmektigene som holdt sine innledningsforedrag. Terje Olaussen, LTN Follo lokallag og landsstyreleder Henning Bjurstrøm skal først avgi partsforklaringer i dag. LTN Follo Lokallag hvor Olaussen var nestleder før han ble ekskludert våren 2005, krever at landsstyrets vedtak om eksklusjon kjennes ugyldig.
–Men lokallaget har ingen partsevne og heller ingen rettslig interesse i saken, sa prosessfullmektig Høydal Davik.
LTN-ledelsen aviser at Olaussen har vært utsatt for saksbehandlingsfeil av motparten. Han har fått uttale seg før vedtak ble gjort, og landsstyret har orientert ham om både vedtak og premissene i eksklusjonsvedtaket. LTN fulgte regler og vedtekter.

Uroskaper.

I retten igår beskrev LTNs prosessfullmektig Terje Olaussen som en person som skapte mye uro og frustrasjon blant medlemmene, og som en mann som ikke sluttet å påvirke og true, selv etter at han var kastet ut av foreningen. For Olaussen skrev stadig brev til lokallag og medlemmer etter at han var ekskludert.
–Stadige brev i en enorm mengde, med påstander og usakligheter om enkeltpersoner, om LTN og om landsstyret, understreket Høydal Davik.
Landsforeningens prosessfullmektig tok også fatt i motpartens påstand om at det var et sterkt motsetningsforhold mellom landsstyreleder Henning Bjurstrøm og Terje Olaussen på det tidspunkt sistnevnte ble kastet ut, og at Bjurstrøm derfor i god tid forut burde erklært seg som inhabil.
–Ingen i landsstyret var inhabile, og vi bestrider også at landsstyret er skyldige i myndighetsmisbruk, sa prosessfullmektigen.

Rabaldermøtet.

Terje Olaussen har i tidligere ØB-intervju gitt sin versjon et møte kontrollkomiteen, som han ledet, ville ha i LTNs sekretariat. Det ble et skikkelig rabaldermøte.
Møtet var varslet, og Olaussen ba om innsyn i dokument, men ble nektet dette. Ifølge Olaussen truet landsstyreleder Henning Bjurstrøm ham med politiet.
– I sekretariatet ble derimot Olaussen opplevd som truende, aggressiv og pågående. En av de ansatte gråt og låste seg inn på toalettet, forklarte Julie Høydal Davik. Vitner skal forklare seg nærmere om hendelsen senere i rettssaken.
Prosessfullmektig Julie Høydal Davik vil legge ned påstand om frifinnelse, og at saksøker, Terje Olaussen og LTN Follo lokallag betaler saksomkostningene.