Gå til sidens hovedinnhold

–Han skal tilbake

Artikkelen er over 13 år gammel

OSLO:–LTN har ikke hjemmel i sine vedtekter for å ekskludere Terje Olaussen, er advokat Thorsteinn Skansbos kronargument.
For to år siden ble æresmedlemmet og leder av kontrollkomiteen Terje Olaussen kastet ut av landsforeningen han stiftet for 23 år siden.Advokaten er ikke i tvil om at at LTNs sterke reaksjon overfor Olaussen både er vilkårlig og et grelt eksempel på myndighetsmisbruk.
– For årsaken til eksklusjonen, er at Olaussen prøvde å utøve kontroll av hvordan de økonomiske midlene i organisasjonen brukes i dag.

Innsynsrett.

Kontrollkomiteens mandat er å føre kontroll med landsstyrets vedtak og at budsjett følges opp. Kontrollkomiteen har ifølge LTNs vedtekter adgang til å kreve innsyn i alle foreningens dokument, sa Skansbo.
Men da medlemmene i komiteen stilte spørsmål om kostnader, inngåtte avtaler og etiske kjøreregler, ble de møtt med massiv motstand. I juni 2003 fikk de også klar beskjed om at de hadde taushetsplikt. Kontrollkomiteen fikk også beskjed om å rette alle spørsmål om innsyn til landsstyreleder eller generalsekretær direkte.
Olaussen la ikke skjul på at han mente om dette, og ble ikke innstilt av valgkomiteen for en ny periode. Men han ble valgt inn på benkeforslag.

Ekskludert.

Men overensstemmelsene avtok ikke. Snarere tvert imot. 2. mars 2005 fikk Terje Olaussen brev hvor landsstyret varslet at han ville bli ekskludert: Olaussen hadde fremmet usaklige påstander om ledelsen, og han respekterte ikke foreningens vedtekter. Fordi han opptrådte illojalt mot landsstyret, var det innledet eksklusjonssak mot ham.
–Poenget var å få ham ut før landsmøtet ble satt, slik at han ikke kunne møte opp og legge frem kontrollkomiteens arbeid, sa Skansbo. Som også nevnte at hans klient, i kjølvannet av brevet, stilte en rekke spørsmål om hvorfor han skulle ekskluderes, men at han ikke fikk noe svar.
Det skulle han først få i et innkalt møte med ledelsen 18. mars.
– I dette møtet var motsetningene mellom landsstyreleder Bjurstrøm og min klient så sterke at Bjurstrøm burde ha erklært seg inhabil før vedtak skulle fattes, sa Skansbo..
Advokat Skansbo vil legge ned påstand om retten kjenner eksklusjonsvedtaket ugyldig, og at Olaussen og LTN Follo lokallag tilkjennes erstatning for sine saksomkostninger.