Bakterieinnholdet her nærmer seg et kritisk nivå: – Vi anbefaler de som bader om ikke å være for lenge ute i vannet om gangen

Målinger i forrige uke av vannet på Breivoll viste høyt innhold av bakterier. Ukas måling viser enda høyere verdier. Nå dobler kommunen målingsfrekvensen.