Bane Nor Eiendom vil bygge opp mot 140.000 kvadratmeter på øst- og vestsiden av Ski stasjon – ønsker seg hotell, bolig og næring

Bane Nor Eiendom har invitert tre arkitekt-team til å komme med forslag til hvordan arealene på rundt 30 mål best kan byutvikles. I dag benyttes arealet i all hovedsak som pendlerparkering.