Bane Nor fikk 32 innspill om Østre linje i Ski og Ås: Tunnelløsning, fjellhall ... og ønske om å droppe hele planen

Bane Nor fikk inn totalt 32 innspill. Innspillene går i hovedsak på dagens bruk av arealene innenfor det varslede planområdet. I september legges planprogrammet (se faktaboks) ut på høring.