Bane Nor har droppet togparkering i Kjølstadskogen ved Ski – går videre med andre alternativer

Bane Nor har konkludert med at det er betydelig større negative konsekvenser knyttet til linjeføring og hensettingsanlegg i Holstadmarka sammenlignet med alternativene som nå fremmes – og som rådmannen mener er verdt en utredning.