NORDRE FOLLO/OSLO: Det har vært en endeløs rekke med feil, avsporing, brann og sporveksler som ikke bevege seg den siste tiden. I Oslo sitter ledelsen i Bane Nor som de siste dagene gjentatte ganger har vært nødt til å beklage så mye overfor alle pendlerne. ØB fikk en prat med konserndirektøren.

LES OGSÅ: Follobanen stengt til 27. desember

Bane-Nor-direktør synes det er en tung tid

– Hvordan er det å sitte som sjef og se på at et prosjekt til 37 milliarder kroner svikter så totalt fra starten av, og som nå har endt med flere dager med helt stengt tunnel?

– Det er tungt, både for meg og for organisasjonen. Vi jobber hver dag for at flere skal ta mer tog, og har brukt mange år på å få dette på plass. Dette er et av de største fastlandsprosjektene i Norge, og da er det ordentlig leit når togene ikke går. Men vi vet samtidig at ting kan skje når et så omfattende prosjekt som Blixtunnelen skal kobles på. Vi prøver å luke bort så mye som mulig av feil i forkant, men vet samtidig at noe barnesykdommer kan det være også etter oppstart, sier konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne til Østlandets Blad.

Innrømmer at de kunne testet tunnelen bedre

Han forklarer videre at årsaken til at barnesykdommene fulgte med etter åpningen av Blixtunnelen, skyldtes at testingen har foregått med et mindre trykk på tunnelen. Færre tog av gangen som igjen fører til mindre trykk på strømnettet.

Burde dere ikke stresstestet tunnelen i større grad enn dere tydeligvis har gjort?

– Det vil være feil av meg å svare noe annet enn at jo mer du tester, jo større grad av sannsynlighet er det for at du finner problemstillinger. Men om noen uker vil dette være et tilbakelagt tema, bortsett fra at vi har lært av det, sier han videre.

Feilene som har plaget pendlerne de siste dagene, har vært strømfeil og feil på sporvekslene. Et problem man kanskje skulle tro kunne vært luket vekk i 2022. Det er fremdeles en hemsko for Bane Nor.

LES OGSÅ: Klar tale fra ordføreren: – Krever at Bane Nor rydder opp i togkaoset

Skylder fortsatt på vær og vind

– Når det gjelder sporvekslerne, er temperatursvingninger og kondens et gjentagende problem. Nå er vi i ferd med å sette varme til alle sporveksleren. I tillegg opplever vi at for eksempel steiner har sperret for vekselen. Vekselen kan også gå tørr for olje. Dette er vi i ferd med å luke bort ved hjelp av moderne teknologi som sensorer. Når det er sagt, kan vi ikke fjerne alle utfall som er en følge av været vårt.

– Mener du at Bane Nor er i stand til å løse problemene og utfordringene med å drifte jernbanen i landet vårt?

– Jeg mener Bane Nor har det som skal til for å kunne kontinuerlig forbedre oss for å være gode nok.

Mener det holder med én aktør

Flere ØB har snakket med har stilt spørsmål om Bane Nor burde hatt konkurranse i å drifte jernbanen. Der er Kjenne helt uenig.

– Jeg mener de reisende er best tjent med å ha én aktør som sørger for beredskap og en sikker jernbanedrift, sier han videre.

Bane Nor har krav på seg om å levere en punktlighet på 90 prosent. For persontog betyr det at 90 prosent av alle tog ikke skal ha en lengre forsinkelse enn 3,59 minutter. For Østfoldbanen er tallet, fra januar til og med november på 89,2 prosent.

Kjenne er ganske fornøyd med resultatet frem til desember for vår del av jernbanelinjen, men sier samtidig at tallet vil bli noe lavere med tanke på det som nå skjer med innstilte tog og store forsinkelser på grunn av at Blixtunnelen er stengt.

Må være passe ambisiøs

I tillegg til punktlighet, regner Bane Nor ut hvordan det står til med regulariteten. Det vil si antallet innstilte tog. Noe som påvirker regulariteten kan være feil på infrastrukturen, saktekjøring, utbyggingsprosjekter eller feil på togene.

For at Kjenne skal være fornøyd og nå målet om 90 prosent punktlighet også på Østfoldbanen, mene han vi må se på rutetabellen.

– Vi må ha en ruteplan som er ambisiøs, men ikke for ambisiøs. Vi må ha stasjonsstopp som er realistiske, også når det kommer kunder med behov for assistanse for å komme seg både av og på. I tillegg har vi en del gamle togsett som må byttes ut, pluss å fornye infrastrukturen.


Er utfordrende med den nye rutetabellen med flere tog i timen

Det skinner igjennom at konserndirektøren ser en utfordring i å ha for mange og raske togavganger langs vår linje inn og ut av hovedstaden. Punktlighet versus hyppige togavganger er et dilemma han jobber med hver eneste dag, tett på Vy og andre selskaper.

– Synes du det er vanskelig å innfri alle ønskene om hyppigere og raskere togturer med tanke på de utfordringene som ligger i infrastrukturen?

– Det er ikke en enkel jobb, men det er min jobb å trekke frem dilemmaene om hva som kan og bør prioriteres.

Så langt i 2022 har persontogene, som skulle vært i gang, stått hele 17797 timer totalt. Hvor mange timer som gjelder for Østfoldbanen, har ikke ØB tallene for.

Blir oppriktig lei seg

Årsakene til alle disse timene med driftsstans, er delt inn i flere kategorier. Bane Nor er ansvarlig for 25 prosent, mens 31 prosent er forårsaket av feil ved trafikkavviklingen, som gjerne er en følgeeffekt av feil på tog eller infrastrukturen. 26 prosent av «nedetiden» skyldes togselskapene, som for eksempel Vy.

Frem til Blixtunnelen åpnet, var strekningen mellom Ski og Oslo S overbelastet både morgen og ettermiddag i rushtrafikken. Den forsvant i samme øyeblikk som den nye tunnelen åpnet, før den dessverre ble stengt igjen.

– Hva er det du vil si til alle pendlerne fra Nordre Follo som i disse dager begynner å bli veldig lei av innstilte tog og store forsinkelser?

– Jeg blir oppriktig lei meg på de reisende sine vegne. Slik vi har det i dag, vil vi ikke ha det. Vi jobber mye for å unngå at det skal skje. Det går inn på oss.


Er ennå ikke lei av å måtte beklage til alle pendlerne

Kjenne har gjentatte ganger de siste ukene stått frem i ulike medier og bedt om unnskyldning for trafikale problemer på jernbanen i og rundt Oslo.

– Begynner du å bli lei av å hele tiden måtte beklage?

– Nei, det gjør jeg nok ikke. Jeg bruker så mye energi på å få til en punktlig jernbane. Hvis jeg ikke trodde at vi var i stand til å få det til bedre enn dette, ville det nok vært tungt, men jeg ser at det vil bli bedre, avslutter Kjenne.