SKI: Mandag kveld åpnet to nye bussholdeplasser i Ski. De kommer på hver side av Nordbyveien bro, i enden mot Kirkeveien. Derfra skal du snart kunne gå tørrskodd til jernbanestasjonen.

Gangveien skal bli cirka 2,5 meter bred og utstyres med tak og ha egne lyskilder som skal lyse opp veien i de mørke vintermånedene. Veien påbegynnes denne uken og skal stå ferdig innen kort tid, ifølge Bane Nor.

De nye bussholdeplassene er bare midlertidige. De skal stå slik frem til ny bussterminal står klar i Jernbaneveien. Noen busskur blir det nok ikke på Nordbyveien bro.

Hvem har ansvaret? – Dette er ikke pent 

Blir ikke busskur

– Det blir vanskelig å tilpasse to nye busskur, samtidig som folk skal kunne passere på fortauet over broen, men vi skal se på muligheten for å sette opp benker. Vi vil avvente litt hva behovet blir, sier den nye nabokontakten i Bane Nor, Alejandro Decap.

Den nye gangveien, blir liggende nesten parallelt med dagens midlertidige gangtrasé, men litt nærmere jernbanesporene. Veien blir opplyst og får rekkverk pluss tak som skal holde regnet unna, på din vei mellom buss- og togforbindelsen.

 

Er du misfornøyd, ring nabokontakten

Skulle det være noe du lurer på, eller er misfornøyd med når det gjelder arbeidene som foregår ved jernbanestasjonen. Ta da kontakt med den nye nabokontakten i Bane Nor.

– Dette er et fryktelig komplekst prosjekt. Veldig mye skal skje samtidig. I tillegg skal fremkommeligheten, i anleggsperioden, være så god som mulig. Merker du noe som mangler, må du kontakte meg snarest, sier Decap.