SKI: Noe av det som kommer til å påvirke folk flest, er at vestre delen av gangbroen ved Ski stasjon rives. Den østre delen av gangbroen, med tilkomst fra østsiden av stasjonen ned til spor to og tre, kan fortsatt benyttes. Ny gang- og sykkelforbindelse etter at gangbroen er revet, blir over nye Nordbyveien bro.

Bane Nor gjør oppmerksom på at en forutsetning for at den vestre delen av gangbroen kan rives er at det er opprettet gang- og sykkelvei over Nordbyveien bro og tilliggende veier.

Biltrafikk gjennom Nordbyveien bro og tilliggende veisystemer ligger an til å skje i juli.

Omvei

– Det er viktig å beregne noe mer tid enn i dag dersom man skal fra østsiden av stasjonen til eksempelvis parkeringsplassene på vestsiden, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Gang- og sykkelvei sør for Skeidarbygget vil etter all sannsynlighet ikke bli tilgjengelig da entreprenørselskapet POB planlegger oppstart av anleggsarbeider tilknyttet Skeidar i juli.

I togbruddet vil det generelt være anleggsarbeid i stasjonsområdet og at man må følge skilting og informasjon som er tilgjengelig i dette området.

 

Støyende sommer

– Under togstansen i sommer skal Bane NOR og entreprenøren OHL utføre mye viktig arbeid med Follobanen i Ski. I denne perioden skal det blant spuntes og det medfører dessverre mye støy, opplyser Bane Nor.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører og takker for tålmodigheten Ski-byen viser under byggingen av Skis nye kollektivknutepunkt.
 

Entreprenør og byggherre skal ta så mange hensyn som mulig i sommer mens en rekke arbeidsoperasjoner skjer samtidig for å nå planlagte mål for gjennomføringen. Allerede neste sommer skal reisende etter planen kunne ta i bruk den ene halvparten av det som blir Skis nye jernbanestasjon.

Det skal spuntes både i Ski-morenen, ved Ski stasjon og på dagstrekningen ute ved Endsjø gård i hele perioden fra mandag til lørdag mellom klokken 07.00-23.00.

 

Nattearbeid

Boring av mastefundamenter på dagstrekningen vil foregå hele døgnet fra 24. juni- 5. juli. I denne perioden skal det også pigges fjell i dette området, og det kan bli nødvendig med noe arbeid på natt. I denne perioden tilbys de mest berørte naboene alternativ overnatting og blir kontaktet direkte om dette.

I perioden fra 24. juni til 7. august skal det også utføres annet arbeid som kan medføre støy på hele strekningen. Bortsett fra nattarbeidet på dagstrekningen, er det planlagt arbeid om natten som ikke skal være spesielt støyende. 

Follobaneprosjektet anbefaler publikum å unngå opphold over lengre tid i umiddelbar nærhet av det mest støyende arbeidet, bruk gjerne ørepropper/hørselsvern.