De er tredje generasjon på gården. Nå kan de få jernbanespor over gårdstunet. – Vi har aldri hørt noe fra Bane Nor

Gårdstun: Ragna Kirkeby og Haakon Huseby har hatt flere på døren som ønsker å kjøpe deler av gården. – En ønsket å kjøpe hele skogen for å bygge boliger der, men vi synes det er mer hyggelig at den brukes til turer av innbyggerne i området. I tillegg brukes den også til flisproduksjon på gården. Alle Foto: Bjørn V. Sandness

Gårdstun: Ragna Kirkeby og Haakon Huseby har hatt flere på døren som ønsker å kjøpe deler av gården. – En ønsket å kjøpe hele skogen for å bygge boliger der, men vi synes det er mer hyggelig at den brukes til turer av innbyggerne i området. I tillegg brukes den også til flisproduksjon på gården. Alle Foto: Bjørn V. Sandness

Artikkelen er over 3 år gammel

Første gang familien på Kjølstad gård fikk vite at gården sto i fare, var gjennom ØB for halvannet år siden. De lever fortsatt i usikkerhet.

DEL

ÅS/SKI: – Det føles respektløst at vi ennå ikke har hørt noe fra Bane Nor (tidligere Jernbaneverket). Er vi tatt ut av planen, vil vi gjerne vite det. Da kan vi legge det bak oss, sier ekteparet Ragna Kirkeby og Håkon Huseby.

Kirkeby er tredje generasjon på gården. Bygningsmassen rundt gårdstunet bærer preg av at mye arbeidsinnsats og penger er lagt ned.

Ifølge Bane Nor vil det være behov for 40 hensettingsplasser tilknyttet Ski stasjon innen 2040. På kort sikt planlegges det å bygge 25 plasser samt et verksted syd for Ski, med etablering av ytterligere 15 plasser på lang sikt.

På ett av de ti alternativene som foreligger, (Kjølstadhøgda 5.3, red anm.) vil nærmere 300 mål med dyrket og dyrkbar mark forsvinne.

Lokalpolitikerne har alle stemt imot forslaget til Bane Nor om å ta matjord til parkeringsplasser for tog.

Etterlyser dialog

Familien skjønner at utviklingen må gå sin gang og har ikke ønske om å fremstå som sutrete, men synes det er spesielt at Bane Nor ikke gir lyd fra seg.

– Tidligere har Statens vegvesen vært i dialog med oss om å få bruke deler av skogrunnen på gården til å deponere én million kubikkmeter med masse fra E18-utbyggingen. Problemet for vegvesenet var at vi allerede hadde søkt om å gjøre om området til dyrka mark. Vegvesenet invitert til møte, hvor vi fikk fremlegge våre papirer. Resultatet ble at Statens vegvesenet fant et annet egnet sted for massene sine.

Flis: Hele gården varmes opp med flis fra egen skog.

Flis: Hele gården varmes opp med flis fra egen skog. Foto:

Nå etterlyser gårdbrukerne samme dialog med Bane Nor.

I dag sysselsetter Kjølstad gård både ekteparet og deres eldste sønner.

Østre linje

Det er ikke bare hensettingsspor og vaskehall for tog som lurer. Gården kan også risikere at Østre linje kommer susende over gårdstunet. Et av sporvalgene som er blitt foreslått, skjærer tvers gjennom tunet. Da ryker hele bygningsmassen på 4.500 kvadratmeter.

Les mer:

Ekteparet føler det uheldig at det tar så lang tid før en avgjørelse fattes.

– Vi prøver å være positive. Det er mye usikkerhet, og den føler vi på. Det virker som om det jobbes i det skjulte, og det gir ingen god følelse, sier de.

Etter nyttår er Jernbaneverket blitt delt i to. Den ene delen er Bane Nor. Den andre Jernbanedirektoratet. Det er sistnevnte som har utredningen om hensettingssporene og Østre linje.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland har forståelse for at ekteparet er utålmodig og skjønner at det er ubehagelig.

– Det har dessverre ikke skjedd så mye i saken siden vi la frem forlagene våre. Østre linje har kommet i ettertid, og da har vi valgt å se de to utredningene under et. Mye planarbeid gjenstår, opplyser han.

Spor: Gule sirkel markerer gårdstunet og rød strek Østre linje.

Spor: Gule sirkel markerer gårdstunet og rød strek Østre linje.

Artikkeltags