Banksjefen med klar melding til folk i Follo som bekymrer seg for økonomien nå

Mange går rundt og bekymrer seg for økonomien for tiden. Banksjef Karen Marie Sæther Larsen har i dag noen beskjeder til bekymrede folk i Follo.