Barfelt (FrP): – Et tydelig politisk skille i Ås

Kjetil Barfelt (FRP) jubler ikke akkurat over det foreløpige valgresultatet.