Barn og unge, eldre og klima først

ENGASJERT: Ås kommune har en krevende økonomisk situasjon, skriver innsender av dette innlegget, Edvin Søvik i Ås Arbeiderparti.

ENGASJERT: Ås kommune har en krevende økonomisk situasjon, skriver innsender av dette innlegget, Edvin Søvik i Ås Arbeiderparti. Foto:

Av
DEL

MeningerÅs kommune har en krevende økonomisk situasjon. Investeringer i skoler, barnehager og eldreomsorg, som har vært nødvendig for å møte økt vekst, har gitt kommunen stor gjeld. Samtidig er høyreregjeringens statsbudsjett for 2020 det svakeste for norske kommuner på 15 år. For Ås gir det i sum en innstramming, ved at lønns- og prisveksten er høyere enn økningen i frie inntekter.

Det gir et krevende utgangspunkt for oss lokalpolitikere å lage budsjett. Handlingsrommet blir lite. For Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene våre har det i slike vanskelige økonomiske tider, vært viktig å prioritere det viktigste først. For oss er det; barn og unge, eldre og å redusere klimagassutslipp.

Budsjettet vi vedtok i kommunestyremøte 11. desember er derfor et budsjett, hvor vi skjermer skole og barnehage fra kutt. Det mener vi er en god investering i framtida. Fordi vi veit at slike kutt vil gå utover lærere og andre voksenpersoner rundt elevene. Det vil øke forskjellene og ramme de elevene som trenger det mest.

I tillegg styrker vi eldreomsorgen ved å øke nattbemanningen på Moer sykehjem. De som kommer på sykehjem nå er sykere enn før, fordi flere bor hjemme lenger. Vi har fått tilbakemeldinger fra ansatte om at bemanninga på natta ikke er god nok. Vi velger å høre på alle de dyktige ansatte som jobber i eldreomsorgen hver eneste dag, og setter derfor inn økte ressurser. Vi er opptatt av at alle eldre skal føle seg trygge, også på nattestid.

I tillegg foreslår vi en rekke offensive grep for å redusere i klimagassutslipp i Ås. Klimautfordringene er vår generasjons største utfordring. Vi foreslår blant at ny Åsgård skole skal bygges ved fossilfri byggeplass, at skolen skal bygges i miljøvennlig materiale og parkeringskjelleren skal finansieres ved brukerbetaling.

I vanskelige tider må vi også ta noen tøffe grep for å få økonomien på mer rett spor. Derfor har vi foreslått å skyve på en del av investeringsprosjektene som vi mener ikke er prekære, som utvidelse av Sjøskogen skole, nytt kinoteater og noen færre infrastrukturtiltak i Ås sentrum. Likevel er ikke det nok. For 2020 vedtok vi et budsjett i minus, som finansieres fra fond. I løpet av det neste året må vi derfor komme opp med kraftigere lut for å få økonomien på rett kjøl for 2021 og åra framover.

Edvin Søvik, gruppeleder Ås Arbeiderparti.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags