Gå til sidens hovedinnhold

Barn og unge har betalt en svært høy pris under koronapandemien

– Nordre Follo Høyre vet ikke hvordan situasjonen er akkurat nå i vår kommune eller hvordan kommunen har benyttet tildelte midler. Derfor vil vi stille spørsmål om det i kommunestyremøtet 24. mars, skriver Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Nordre Follo Høyre er fulle av beundring for hvordan barn og unge takler hverdagen under koronapandemien. De har tatt mer enn sin del av dugnaden for å bekjempe koronaviruset og konsekvensene kan være store.

Vi er også dypt bekymret for konsekvensene et år med restriksjoner og inngripende tiltak vil ha for dagens ungdom.

Gjennom hele pandemien har Høyre vært opptatt av at hjelpen skal komme frem til dem som trenger det. Vi vet nemlig at våre barn og unge har betalt en svært høy pris under koronatiden. Skoleelever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og det er mange ensomme og mange sliter psykisk.

Høyre i regjering har blant annet lagt frem en rekke kraftfulle tiltak rettet mot barn og unge. Her kan det nevnes satsinger knyttet til barn som vokser opp i familier med lavinntekt, tiltak for psykisk helse og satsinger for å forebygge vold og overgrep. Regjeringen har også fastslått kompenserende ordninger for kommunene. Kommunene fikk 7,3 milliarder ekstra i fjor høst for å dekke ekstraordinære koronautgifter for 2020. Kunnskapsministeren ba kommunene prioritere skolene.

Skolemyndighetene har foreløpig ikke full oversikt over langtidseffektene av nedstengningen, men tall fra Udir viser at 9500 elever i fjor høst fikk mindre spesialundervisning og tilpasset norskopplæring enn de hadde krav på.

60 prosent av grunnskolene sier at de har måttet avvike fra fag- og timefordelingen i enkelte fag siden april i fjor. De største skolene har hatt størst problemer med å følge fag- og timefordelingen.

Under pandemien har de fleste skolebarn i kommunen vår hatt hjemmeskole i mer eller mindre grad, i flere omganger. Dette har igjen betydd ekstra utfordringer for de barna som allerede sliter. Da er det vanskelig å forstå at det er vedtatt kutt i tjenester som kunne sørget for at disse barna kunne fått en bedre hverdag. Derfor prioriterte vi 7,4 millioner ekstra til skoler og barnehager i vårt alternative budsjett. Når vi ser på tallene Fra UDIR, er det derfor vanskelig å forstå at tilbud som skulle øremerkes logoped, ikke-stedsbundne tjenester som PPT, barneverntjenesten, helsetjenester osv. ble redusert.

Høyre prioriterte derfor å legge inn disse pengene igjen. Dessverre ble vi nedstemt av flertallspartiene.

Dette er tøffe tider. Og for Høyre er det viktig at vi erkjenner at det er utfordrende. Gjennom våre tiltak, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, viser vi at vi tar situasjonen på alvor. Vi har nemlig et ansvar for å formilde et håp og å vise at vi tror på at det blir bra igjen.

Nordre Follo Høyre vet ikke hvordan situasjonen er akkurat nå i vår kommune eller hvordan kommunen har benyttet tildelte midler. Derfor vil vi stille spørsmål om det i kommunestyremøtet 24. mars. Da vil vi også stille spørsmål om hvordan kommunen vil iverksette tiltak for å ta igjen tapt progresjon i skolen, som f.eks sommerskole eller mer tilpasset undervisning.

Kommentarer til denne saken