Ski ligger i forkant av ny helseplan

MYE ER STARTET: Pascal Lhote som er avdelingsleder for Familiens hus og forebyggende avdeling i Ski kommune forteller at kommunen allerede har startet opp mye av det som står i planen til helsedepartementet.

MYE ER STARTET: Pascal Lhote som er avdelingsleder for Familiens hus og forebyggende avdeling i Ski kommune forteller at kommunen allerede har startet opp mye av det som står i planen til helsedepartementet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Den nye planen om forebyggende helse for ungdom er helt i tråd med hva Ski kommune allerede jobber med.

DEL

SKI/OSLO: Regjeringen og samarbeidspartiene vil gjøre det bedre for barn og ungdom ved å gi mer penger til å forebygge psykiske problemer.

I en undersøkelse fra Ungdata viser at rundt 15 prosent av ungdomsskoleelever og elever i videregående skole i Follo har psykiske problemer. Planen som er lagt frem, spenner over hele feltet psykisk helse, fra folkehelse til behandling og rehabilitering. Strategien omfatter alle aldre, voksne og unge, men barn og unge har fått spesiell oppmerksomhet.

For kommunene skal den nye planen gi mulighet til å ansette flere jordmødre, helsesøstre og andre innen barne- og ungdomshelsetjenesten. Men Ski kommune ligger allerede i forkant av planen.

– Mye av det som står i planen, har vi allerede innført i Ski kommune, sier Pascal Lhote som er avdelingsleder for Familiens hus og forebyggende avdeling.

Han synes det er bra at planen understreker det med normalitet.

– Det er helt normalt at ungdommer sliter med overgangen mellom barn og voksen. Og det er viktig å få frem. Vi jobber også mye med forebygging. Det er lenge blitt jobbet med dette i skolene, og nå starter vi i barnehagene, forteller han.

Dagsorden

Med planen følger det tre milliarder kroner som skal fordeles til kommunene over tre år. Likevel mener Lhote at det viktigste med planen er at psykisk og fysisk helse likestilles, og at det er viktig å endre holdningene til psykisk helse i samfunnet.

– Her i Ski jobber vi mye med å innføre metoder som vi vet virker. Blant annet har vi et foreldreprogram som vi ser fungerer. Det vil vi kalle forebyggende tilnærming, for det er vanskelig å være forelder i dag.

For en tid tilbake søkte Ski kommune om ekstra penger fra Helsedirektoratet for å kunne ansette flere til flere forebyggende stillinger. Denne søknaden ble innvilget, og Ski kommune har i dag flere forebyggende stillinger innen helsetjenester for barn og unge.

Meningen med tilværelsen

Lhote savner et par ting i planen fra helsedepartementet.

– Jeg savner ung-til-ung tilnærmingen, hvor ungdommer opptrer som rollemodell for andre. Det står det veldig lite om. En stor del av ungdommens tanker går også ut på meningen og perspektivet med livet. Det står det ingenting om. «Hvorfor er jeg her?» burde vært problematisert mer i en slik plan, mener Lhote.

Unge med depressive symptomer 

Artikkeltags