Barn på 5. til 7. trinn ved Follo barne- og ungdomsskole får gratis SFO-opphold fra 1. april

Rådmannen mente det holdt å harmonisere SFO-satsene for barn med særskilt behov fra neste skoleår. Men politikerne ville starte tidligere.