Barna fra Finstad og gjestene fra Estland marsjerte ut i Nordbyveien dagen før dagen

Orkesteret fra musikkskolen i Skis vennskapsby Viimsi i Estland setter sitt preg på feiringen av grunnlovsdagen i Ski.