Barnelege med klar beskjed om barn og koronaviruset